De fick ministöd under hösten – missa inte att ansöka inom våra aktuella teman!

13 ansökningar på sammantaget 360 000 kronor beviljades i ministöd från Leader Gute under november och december. Just nu går det att söka ministöd i sju olika aktuella teman.

Just nu går det att söka Leader Gutes stöd till miniprojekt inom sju aktuella teman. Här kan du läsa om vilka som fick stöd beviljade under november och december. Kanske kan de ge inspiration till ansökningar från din förening eller ditt företag?

Följande 13 ansökningar beviljades stöd till miniprojekt av Leader Gutes Beslutkommitté den 22 november och den 12 december:

 • Coompanion Gotland (Kompetensutvecklingscheckar) 24 800 kronor till utbildning i projektledning.
 • Lokrume Bygdegårdsförening (Energibesparing för mötesplatser) 24 000 kronor till luftvärmepump.
 • Gotlands Lantbruksmuseum (Energibesparing för mötesplatser) 18 554 kronor till inköp och installation av LED-lysrör för att ersätta äldre armaturer.
 • Bygdegårdsföreningen Sjöviksgården (Energibesparing för mötesplatser) 24 000 kronor till luftvärmepump.
 • Linde skolhusförening (Energibesparing för mötesplatser) 24 000 kronor för demontering av äldre lysrörsarmaturer och montering av nya LEDarmaturer inklusive lysrör, samt inköp av LED-glödlampor för att ersätta äldre glödlampor. (Byggnaden ser du på fotot ovan!)
 • Västergarns hembygdsförening (Energibesparing för mötesplatser) 23 625 kronor till luftvärmepump.
 • Bäl Bygdeförening (Energibesparing för mötesplatser) 23 800 kronor till luftvärmepump.
 • Stiftelsen Körsbärsgården Pedagogik (Stärk besöksnäringen i din bygd – företag) 32 802 kronor till kunskapsutbyte med muséer på landsbygden – studieresa till Värmland.
 • Arve Trädgård (Stärk besöksnäringen i din bygd – företag) 39 900 kronor till studieresa om fruktodling i fruktodlingsdistrikt i södra Tyskland inklusive mässan Fruchtwelt Bondensee.
 • KUNO (Stärk besöksnäringen i din bygd – föreningar) 23 520 kronor för framtagande av ny grafisk profil.
 • GGC AB (Miljömässigt hållbart företagande) 40 000 kronor för att med konsult och workshop utveckla hållbar lokal naturturism och utreda möjligheten till en naturturismutbildning på Gotland.
 • Matildas Trädgård AB (Miljömässigt hållbart företagande) 39 900 kronor kunskaps- och kompetensutveckling inom odling och förädling av frukt, och hur frukt kan användas som en motot för besöksnäringen – studieresa till i fruktodlingsdistrikt i södra Tyskland inklusive mässan Fruchtwelt Bondensee.
 • Studio Suderbruket (Miljömässigt hållbart företagande) 21 000 kronor till produktutveckling av hållbart mode tillverkat av återvunnen textil och producerat på Gotland.

Sök ministöd inom sju aktuella teman!

I nuläget går det att söka ministöd till följande teman:

 • Levande bygder förstudier

Syftet med detta stöd är att ta fram förstudier i form av ”smarta landsbygdsstrategier” utifrån en mall framtagen av Leader Gute. Målet är att ge bygder, samhällen och platser hjälp för att tillsammans möta de sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningar som finns. Stödet är 15 000 – 40 000 kronor inklusive eventuell och riktar sig till föreningar, utvecklingsbolag eller motsvarande.

 • Stärk besöksnäringen i din bygd – föreningar

Detta stöd är 15 000 – 24 000 kronor inklusive eventuell moms och ska bidra till att stärka besöksnäringen på Gotlands landsbygder via ideella/allmännyttiga verksamheter. Stödet riktar sig till föreningar, utvecklingsbolag, ekonomiska föreningar/stiftelser som företräder allmänna intresse eller motsvarande och kan exempelvis gå till guideutbildning, informationsmaterial och marknadsföring av bygdens attraktioner/service.

 • Unga Hållbara landsbygdsentreprenörer

Stödet riktar sig till företag på Gotlands landsbygder som drivs av personer som är 25 år eller yngre. Syftet med stödet är att i projektform stärka ungas hållbara företagsamhet på landsbygderna. Det sökta beloppet ska finansiera 70% av projektet Stödbeloppet får vara mellan 15 000 – 40 000 kronor inklusive eventuell moms per projekt. Stödet omfattar inte primärproduktion. Det kan heller inte användas till löner eller löpande verksamhet. 

 • Stärk besöksnäringen i din bygd – företag

Detta stöd ska bidra till att lokala företag utvecklar produkter och tjänster som stärker besöksnäringen på Gotlands landsbygder. Det sökta beloppet ska finansiera 70% av projektet Stödbeloppet får vara mellan 15 000 – 40 000 kronor inklusive eventuell moms per projekt. Stödet kan inte bekosta löner eller löpande verksamhet.

 • Energibesparing för mötesplatser

Riktar sig till föreningar och utvecklingsbolag eller motsvarande på öns landsbygder. Det går att söka 15 00 – 24 000 kronor inklusive eventuell moms. Stödet kan exempelvis gå till utbildningar och konsultinsatser som leder till lägre energianvändning på mötesplatsen. Eller inköp av energisparande produkter och/eller arbetsinsatser.

 •  Miljömässigt hållbart företagande

Riktar sig till företag med verksamhet på öns landsbygder och kan exempelvis gå till utbildning och kompetensutveckling i miljömässig hållbarhet.  Det sökta stödbeloppet ska finansiera 70% av projektet (resten egen finansiering). Stödbeloppet får vara 15 000 – 40 000 kronor inklusive eventuell moms men omfattar inte primärproduktion. Stödet kan heller inte bekosta löner eller löpande verksamhet.

 • Kompetensutvecklingscheckar

Riktar sig till föreningar och utvecklingsbolag eller motsvarande på öns landsbygder. Stödet ska användas till att öka kompetensen i projekt- och processledning i den egna organisationen och är 15 000 – 40 000 kronor inklusive eventuell moms.

Läs mer om vad som gäller för att söka dessa stöd och gör er ansökan HÄR