Fyra nya stöd till miniprojekt

De fyra nya stöden - som är sökbara från och med den 10 november 2023 - är "Levande bygder – förstudier", "Stärk besöksnäringen i din bygd – föreningar", "Unga hållbara landsbygdsentreprenörer" samt "Stärk besöksnäringen i din bygd - företag".

Nu har Leader Gute lanserat fyra nya teman för stöd till miniprojekt – två för föreningar och två för företag.

De nya stöden för föreningar/ideella verksamheter är:

  • Levande bygder – förstudier
  • Stärk besöksnäringen i din bygd – föreningar

Och de nya stöden för företag är:

  • Unga hållbara landsbygdsentreprenörer
  • Stärk besöksnäringen i din bygd – företag

Som vanligt för ministöd gäller ”först till kvarn”. Vi delar ut stöd inom varje tema tills budgeten är slut. Beslut om stöd fattas sex gånger per år.

Läs mer om stöd till miniprojekt, de fyra nya temana och hur du ansöker via ett enkelt formulär! Informationen finns samlad  HÄR!