Virtuella stängslen till lamm

– Virtuella stängsel kan göra lammproduktion mer lönsam, hållbar och konkurrenskraftig. Igenväxta och svårtillgängliga marker kan betas och därmed ökar den biologiska mångfalden, säger Per Peetz Nielsen, senior forskare på RISE.

Lammen får halsband med en sändare som laddas via solceller. Med en app i mobiltelefon eller datorn skapas det virtuellta stängslet som sätter gränserna för var djuren får röra sig. Nära en gräns får de först tre ljudvarningar. Om de inte backar  får de till sist en lätt elstöt.

Om projektet

Projektnamn: ”Ökad betesdrift på Gotland med virtuella stängslen till får”

Projektägare: RISE (Research Institutes of Sweden AB)

Syfte: att testa virtuell stängselteknik på en mindre grupp av får hos en lammproducent på Gotland för att studera hur djuren reagerar på och förstår tekniken.

Mål: att genomföra en pilotstudie för att få kunskap kring hur virtuell stängselteknik till får fungerar samt att ta fram ett underlag till en mer omfattande studie med målsättningen att påskynda processen om att få tekniken godkänd för får i Sverige.

Kontaktuppgifter projektägarenwww.ri.se