Spegling av en mörk epok

– Projektets namn – ”Från ai till åi” – speglar kontakterna mellan kustbefolkningarna i Estland och på Gotland. ”Ai” betyder ö på estlandssvenska och ”åi” är det gutniska ordet för ö, förklarar projektledaren Christopher Thiele, som är född på Gotland och själv har förfäder från Estlands svenskbygder.

Projektet omfattar omkring 200 begravda estlandssvenskar som kom till Gotland under 1900-talet. Skildringarna som till viss del finns i broschyren, och i mycket mer omfattande form i databasen, belyser till stor del en mörk epok i Europas historia. Många av de människoöden som träder fram ger oss en fördjupad bild av denna epok – med berättelser som glömts bort eller förtigits.

Läs mer HÄR!

Om projektet

Miniprojekt inom temat ”Gotlands kyrkogårdar berättar”

Projektnamn: ”Från ai till öi – estlandssvenskarna på Gotland”

Projektägare: Estlandssvenskarnas Kulturförening Svenska Odlingens Vänner

Syfte och mål: att ta fram informationsmaterial utifrån en inventering av gravsatta estlandssvenskar vid ett antal kyrkogårdar på Gotland samt iordningställa ett urval av gravstenar.

Kontaktuppgifter projektägarenwww.estlandssvenskarna.org