EU-dagen på Ullkontoret: Studiebesök och miniseminarium

Under EU-dagen vill vi konkret visa hur EU-stöd kan kan bidra till hållbar landsbygdsutveckling, socialt entreprenörskap och cirkulär ekonomi. Studiebesök på Ullkontoret i Endre och information från/samtal med Leader Gute, Region Gotland, Länsstyrelsen samt Tillväxt Gotland/Klivet.

Tid:               EU-dagen den 9 maj 2023, kl 10.00 till ca 13.30

Plats:            Ullkontoret, Mallas Stenstugu, Endre.

Anmälan:      Medverkan är kostnadsfri. Anmälan till info@leadergute.se senast den 2 maj 2023.

OBS! Begränsat antal platser – först till kvarn!

Program:

10.00–11.00. Ägarna Jenny Andersson och Hans Bulthuis visar Ullkontorets verksamhet (mottagning, tvättning och torkning av ull samt produktion av ullpellets som jordförbättrande medel).

11.00–11.15. Kort fikapaus.

11.15–11.30. Summering av Ullkontorets och GUTI:s utvecklingsresa och de stöd med EU-medel som finns med i bilden.

11.30–11.45. Tillväxt Gotland/Klivet – så funkar cirkulär ekonomi. Medverkande: Sophie Jansen(Gotland), projektledare & kommunikatör, Aina Landvik (Gotland), projektledare samt Helena Tinnert(från IUC Kalmar län), projektledare.

11.45–12.15. Leader Gute, Region Gotland och Länsstyrelsen om aktuella stöd och EU-medel.

Medverkande: Ellen Lundkvist, verksamhetsledare Leader Gute. Från Region Gotlands enhet Finansiering av projekt och företagsstöd deltar William Cöster, projektsamordnare och projektledare, Vanja Stenius, projektutvecklare samt Roland Engkvist, EU-samordnare. Från Länsstyrelsen medverkar Ylva Tevell och Line Obermeier, som båda jobbar med investeringsstöd och projektstöd.

12.15–ca 12.30. Summering och avslutning med erfarenhetsutbyten/frågor/samtal.

12.30–ca 13.30 Lunch och fortsatta samtal!