Möt Leader Gute på 92 möjligheter!

På "92 möjligheter", på Wisby Strand tisdag den 23 januari, medverkar Leader Gute med en monter. Här informerar vi om föreningens stöd och verksamhet. Dessutom leder vår verksamhetsledare Ellen Lundkvist en breakout session i programmet – om unga på landsbygden.

Kom gärna till vår monter på 92 möjligheter och berätta om era projektidéer och ställ frågor om våra stöd!

Vi tar också tacksamt emot tips om t.ex. nya teman för våra ministöd, spännande gotländska landsbyggare som vi borde uppmärksamma och idéer till vår nya satsning på unga landsbygdsbor.

Breakout session om unga på landsbygden

Som en del i programmet för årets ”92 möjligheter” leder Ellen Lundkvist, Leader Gute, en s.k. break out session.

Ellens break out session kommer att handla om kunskap om unga och deras engagemang i samhället på landsbygder. Hon kommer att ge en bild av utmaningar och möjligheter, bl.a. baserad på nya forskningsresultat i ämnet, och öppna upp för diskussion och reflektion kring ämnet.

Läs mer om 92 möjligheter och årets program HÄR