Så går det till – i Fyra Steg

Projektstöd är till för större utvecklingsprojekt med bred förankring och nytta i en bygd. Sökande kan vara en förening, ett företag eller en organisation. Projektstöd kan sökas inom de tre insatsområdena ”Hållbart företagande”, ”Leva och bo på hela ön” samt ”Klimat- och energiomställning”. Stödformen ställer höga krav på ansökan och redovisning. Här nedan lotsar vi dig genom hela processen i fyra tydliga steg.

Steg 1

Formulera ert projekt

Till att börja med behövs en utvecklingsidé som verkligen efterfrågas i ert landsbygdsområde. Idén ska sedan i lokal samverkan förfinas och sammanfattas till ett konkret projekt med tydliga mål. Det är viktigt att målen en tar sikte på nytta för många i området.

Steg 2

Förbered och skriv ansökan

När projektet är formulerat laddar ni ner vår checklista, svarar på frågorna och skickar in till oss. Vi gör sedan en bedömning om ert projekt har möjlighet att få stöd och ger er feedback. Slutligen görs en formell ansökan i Jordbruksverkets E-tjänst.

Steg 3

Beslutsprocessen

När er ansökan kommit in handläggs den först av Leader Gutes kansli som kan begära in kompletteringar. Sedan bedöms den av Leader Gutes styrelse (LAG). Om LAG prioriterar ansökan går den vidare för beslut av Jordbruksverket.

Steg 4

Genomför och avsluta

Om er ansökan beviljas kan projektet genomföras med stöd från Leader Gute. Under genomförandet är det viktigt att ha koll på administration och ekonomi. När projektet är klart är det dags att redovisa och ansöka om utbetalning från Jordbruksverket. 

Korta fakta om projektstöd

Projektet måste passa in i vår strategi

För att att ett projekt ska kunna söka projektstöd måste det passa in i ett av de tre insatsområdena i Leader Gutes strategi:

  • Hållbart företagande
  • Leva och bo på hela ön
  • Accelererande klimat- och energiomställning.

Hållbarhet

Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet ska beaktas genom hela projektet.

Jämställdhet

Det sökande projektets arbetsform och fördelning av uppdrag ska utformas så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att påverka projektets utformning, delta i genomförandet och ta del av projektets resultat.

Samverkan och förankring

Projektet ska bygga på samverkan i bygden. I denna samverkan ska minst två av sektorerna ideell, privat och offentlig ingå.

Bred nytta

Projektets förväntade resultat ska vara till bred nytta i bygden. Det vill säga leda till förbättringar/utveckling för fler än dem som genomför projektet.

Genomförande­kapacitet

Det ska finnas finansiering, kompetens och plan för projektets genomförande.

Nytänkande

Projektet ska på olika sätt skapa utveckling – inte enbart stödja redan befintlig verksamhet.

Icke-diskriminering

Det är ett absolut krav att ingen på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder hindras från att påverka projektets utformning, delta i genomförandet eller ta del av projektets resultat.

Har du frågor om projektstöd?
Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.