2. förbered och

skriv ansökan

De flesta projektstöd rör sig i storleksordningen 200 000 – 700 000 kronor men det beror på projektets behov och det görs en bedömning i varje enskilt fall. Projektstöd till företag kan vara mellan 40 och 70 procent av budgeterade kostnader i ett projekt upp till ett stödbelopp på max 200 000 kronor.

Eftersom det är frågan om relativt höga summor med offentlig finansiering (EU, staten och Region Gotland) är kraven på ansökan höga.

Ansökningsomgångar

Projektstöden fördelas i ansökningsomgångar som öppnas och stängs på bestämda datum. Förra ansökningsomgången öppnade den 1 december 2023 och stängde den 2 januari 2024. Inkomna ansökningar tas upp för prioritering på Leader Gutes styrelsemöte den 22 februari 2024. Därefter fattar Jordbruksverket beslut.

Vårens ansökningsomgång öppnade den 23 januari 2024 och stänger den 1 april 2024. Inkomna ansökningar tas upp för prioritering på Leader Gutes styrelsemöte den 30 maj 2024. Därefter fattar Jordbruksverket beslut.

För kommande ansökningsomgångar under 2024 gäller följande datum:

  • Öppnar den 1 maj och stänger den 1 september – beslut om prioritering den 17 oktober. Därefter fattar Jordbruksverket beslut.
  • Öppnar den 15 augusti och stänger den 3 oktober – beslut om prioritering den 5 december. Därefter fattar Jordbruksverket beslut. (OBS! Dessa datum är ännu preliminära och kan ändras).

Information om därefter kommande ansökningsperioder publiceras längre fram.

Öppet Hus-möten

För att informera och stötta dem som vill ansöka om projektstöd arrangerar vi i samband med varje ansökningsomgång Öppet Hus-möten. Nästkommande Öppet Hus-möten äger rum enligt följande:

21 februari 2024 kl. 17.00–18.30  Hur formas ett leaderprojekt som kan söka projektstöd?

Detta möte äger rum på Gotland Grönt Centrum i Roma, i konferenssalen ovanför restaurangen.

7 mars 2024 kl 17.00–18.30  Så skrivs en konkret ansökan om projektstöd i Jordbruksverkets E-tjänst.

Detta möte äger rum på Leader Gutes kansli vid Gotland Grönt Centrum i Roma.

 

OBS! Föranmälan krävs till alla dessa möten. Skicka din anmälan till: info@leadergute.se så snart som möjligt men senast vid lunch dagen innan varje möte. 

Information om möten framåt i tiden publiceras på denna sida och i vår kalender

Checklista för bedömning och feedback

När ni jobbar med att formulerat ert projekt och förbereder en ansökan, är det klokt att ladda ner vår checklista. Svara sedan på frågorna och skicka in till oss!
Vi gör sedan en bedömning om ert projekt har möjlighet att söka stöd och ger er feedback.
Checklistan hittar du HÄR.

Ansökan via Jordbruksverkets E-tjänst

Efter instruktioner från leader Gutes kansli gör ni en formell ansökan i Jordbruksverkets E-tjänst.
Det krävs att den person som gör ansökan har giltig fullmakt. Jordbruksverkets blankett för fullmakt hittar du HÄR
Det kan ta någon vecka att få fullmakten godkänd, så det är viktigt att skicka in blanketten i god tid innan ansökan ska göras i E-tjänsten.
Till ansökan ska fogas en rad bilagor, bland annat en budget för projektet.
För att stötta sökande har vi speciella inslag på våra Öppet Hus-möten med inriktning på att skriva in ansökan i E-tjänsten.
Jordbruksverkets E-tjänst för formell ansökan hittar du HÄR

Kolla hur din ansökan bedöms

Innan du skriver in din ansökan i Jordbruksverkets E-tjänst kan du kolla hur din ansökan bedöms utifrån de så kallade grundvillkoren, indikatorerna och urvalskriterierna. Detta kan du läsa om under steg 3. Beslutsprocessen.