2. förbered och

skriv ansökan

De flesta projektstöd rör sig i storleksordningen 200 000 – 700 000 kronor men det beror på projektets behov och det görs en bedömning i varje enskilt fall. Projektstöd till företag kan vara mellan 40 och 70 procent av budgeterade kostnader i ett projekt upp till ett stödbelopp på max 200 000 kronor.

Eftersom det är frågan om relativt höga summor med offentlig finansiering (EU, staten och Region Gotland) är kraven på ansökan höga.

Ansökningsomgångar

Projektstöden fördelas i ansökningsomgångar som öppnas och stängs på bestämda datum.

  • Den första ansökningsomgången denna programperiod genomfördes från och med den 1 februari till och med den 1 april 2023. 
  • Andra ansökningsomgången pågick från och med den 15 augusti till och med den 15 oktober 2023. Inkomna ansökningar tas upp för prioritering på Leader Gutes styrelsemöte den 6 december 2023. Därefter fattar Jordbruksverket beslut.
  • Tredje ansökningsomgången öppnar den 1 december 2023 och stänger den 2 januari 2024. Inkomna ansökningar tas upp för prioritering på Leader Gutes styrelsemöte den 22 februari 2024. Därefter fattar Jordbruksverket beslut.

Information om därefter kommande ansökningsperioder publiceras längre fram.

Öppet Hus-möten

För att informera och stötta de som vill ansöka om projektstöd arrangerar vi i samband med varje ansökningsomgång Öppet Hus-möten.

Information om möten framåt i tiden publiceras på denna sida och i vår kalender

Checklista för bedömning och feedback

När ni jobbar med att formulerat ert projekt och förbereder en ansökan, är det klokt att ladda ner vår checklista. Svara sedan på frågorna och skicka in till oss!
Vi gör sedan en bedömning om ert projekt har möjlighet att söka stöd och ger er feedback.
Checklistan hittar du HÄR.

Ansökan via Jordbruksverkets E-tjänst

Efter instruktioner från leader Gutes kansli gör ni en formell ansökan i Jordbruksverkets E-tjänst.
Det krävs att den person som gör ansökan har giltig fullmakt. Jordbruksverkets blankett för fullmakt hittar du HÄR
Det kan ta någon vecka att få fullmakten godkänd, så det är viktigt att skicka in blanketten i god tid innan ansökan ska göras i E-tjänsten.
Till ansökan ska fogas en rad bilagor, bland annat en budget för projektet.
För att stötta sökande har vi speciella inslag på våra Öppet Hus-möten med inriktning på att skriva in ansökan i E-tjänsten.
Jordbruksverkets E-tjänst för formell ansökan hittar du HÄR

Kolla hur din ansökan bedöms

Innan du skriver in din ansökan i Jordbruksverkets E-tjänst kan du kolla hur din ansökan bedöms utifrån de så kallade grundvillkoren, indikatorerna och urvalskriterierna. Detta kan du läsa om under steg 3. Beslutsprocessen.