Sök stöd till värdefullt lärande för din landsbygdsförening!

Är er förening verksam på Gotlands landsbygder? Då kan ni söka stöd för att bli ännu bättre på att driva lokala projekt! Leader Gutes komptensutvecklingscheckar kan användas till att bekosta kvalificerade utbildningar i process- och projektledning. Här berättar Nanna på Körsbärsgården och Pia på Vuxenskolan vad checken och utbildningen betytt för dem.

Kompetensutvecklingscheckar är ett tema inom Leader Gutes stöd till miniprojekt. Checkarna riktar sig till föreningar och utvecklingsbolag eller motsvarande på öns landsbygder. Stödet ska användas till att öka kompetensen i projekt- och processledning i den egna organisationen och är 15 000 – 40 000 kronor inklusive eventuell moms.

Körbärsgården i Sundre har sökt och beviljats en kompetensutvecklingscheck från Leader Gute.

 – Vår kompetensutvecklingscheck användes till en intensivkurs i ledarskap och projekthantering – fem dagar i Malmö, berättar Nanna Nore, konstpedagog på Körsbärsgården.

– Jag har bland annat lärt hur oerhört viktig kommunikationen i projekt är. Och att olika faser i ett projekt kräver olika ledarskap, säger Nanna.

– Kulturorganisationer är ofta delvis finansierade av projektstöd, så därför ser jag en stor nytta i att skaffa mig den här kompetensen.

Även Studieförbundet Vuxenskolan Gotland har fått möjlighet till utbildning i projektledning via Leader Gutes utbildningscheckar.

– Jag gick en projektledarutbildning hos Gotlandsakademin under tre dagar i våras. Här gick vi igenom projektledningens ”verktyg”, hade erfarenhetsutbyten och det fanns tid att reflektera, berättar Pia Hederstedt, verksamhetsutvecklare på Vuxenskolan.

– Utbildningen är till nytta i min organisation och roll eftersom allt fler aktiviteter genomförs som projekt med en start och ett slut. Med utbildningen blir jag bättre både på att stötta föreningar i sina engagemang och att själv leda projekt inom Vuxenskolan, menar Pia.

Det finns fortfarande möjlighet att söka kompetensutvecklingscheckar från Leader Gute. Läs mer och ansök HÄR!