Förstudier inom projektstöd 

Från och med den 1 maj går det att ansöka om stöd till förstudier inom  ”Nya medskapande mötesplatser” samt ”Miljöprojekt”. Läs mer nedan!

 På denna sida publiceras andra eventuella framtida stöd till förstudier inom projektstöd.

Förstudie – Nya medskapande mötesplatser

Förstudier för nya medskapande mötesplatser kan exempelvis innebära att utreda förutsättningar för att rikta sig till en ny målgrupp och skapa förutsättningar för målgruppens aktiviteter på och användande av mötesplatsen.

Detta kan exempelvis innebära att utreda förutsättningar för att tillsammans med målgruppen och utefter deras intressen och behov skapa en ny eller återställd lokal där olika verksamheter kan äga rum, ett digitalt forum eller en mötesplats utomhus.

 • Maxbelopp att söka är 200 000 kronor.
 • Stödnivå 40–100 procent.
 • Förstudier ska avlägga en slutrapport enligt Leader Gutes mall (se länk nedan )
 • I de fall förstudien rör byggnader eller konstruktioner måste framtagandet av en finansierings- och driftsplan ingå i förstudien. Förstudier kan ej bekosta projekteringar eller arkitektritningar.
 • Behöriga att söka förstudier nya mötesplatser är ideella organisationer, utvecklingsbolag eller motsvarande.
 • Behöriga att söka förstudier för miljöprojekt är offentliga aktörer, företag, ideella organisationer, utvecklingsbolag eller motsvarande.

Är din organisation intresserad av att söka stöd inom förstudie ”Nya medskapande mötesplatser”? Börja då med att läsa informationsbladet och skicka in checklistan!

Via länkarna nedan laddar du ner informationsbladet och checklistan. Här finns även länkar till de urvalskriterier som används vid prioritering av ansökta projektstöd, de krav angående EU-logotyper som ställs på projekt som beviljats stöd samt mallen till den slutrapport som beviljade och genomförda projekt ska skicka in till Leader Gute.

Förstudie – Miljöprojekt

Förstudier för miljöprojekt ska syfta till att utreda förutsättningar för projekt som bidrar till mål rörande miljöhållbarhet samt begränsning av och anpassning till klimatförändringar i landsbygdsområden.

Det kan exempelvis handla om förutsättningar för projekt att arbeta med bevarande och återskapande insatser, klimatanpassningar, resurseffektiviseringar och nya lösningar för energiomställning. Det kan även handla om insatser för vattenhushållning.

Förstudien kan även handla om projektförutsättningar för stärkt förmåga hos olika aktörer att implementera bästa tillgängliga teknik genom samverkan lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt.

 • Maxbelopp att söka är 200 000 kronor.
 • Stödnivå 40–100 procent.
 • Förstudier ska avlägga en slutrapport enligt Leader Gutes mall (se länk nedan )
 • I de fall förstudien rör byggnader eller konstruktioner måste framtagandet av en finansierings- och driftsplan ingå i förstudien. Förstudier kan ej bekosta projekteringar eller arkitektritningar.
 • Behöriga att söka förstudier för miljöprojekt är offentliga aktörer, företag, ideella organisationer, utvecklingsbolag eller motsvarande.

Är din organisation intresserad av att söka stöd inom förstudie ”Miljöprojekt”? Börja då med att läsa informationsbladet och skicka in checklistan!

Via länkarna nedan laddar du ner informationsbladet och checklistan. Här finns även länkar till de urvalskriterier som används vid prioritering av ansökta projektstöd, de krav angående EU-logotyper som ställs på projekt som beviljats stöd samt mallen till den slutrapport som beviljade och genomförda projekt ska skicka in till Leader Gute.