Leader gutes stöd till företag

Leader Gutes strategi pekar tydligt på vikten av utveckling av hållbara och innovativa företag på Gotlands landsbygder.

Därför finns särskilda erbjudanden för stöd till företag. Samtidigt finns särskilda regler och villkor för stöden till företag, som skiljer sig från stöden till allmännyttiga verksamheter.

Nedan ges en överblick av Leader Gutes olika stöd till företag – med länkar till mer information och om hur ansökan görs.

PROJEKTSTÖD HÅLLBART FÖRETAGANDE

 • Stödet gäller större utvecklingsprojekt och ställer höga krav på ansökan och redovisning, vilket i sin tur kräver mycket god administrativ förmåga.
 • Stödet fördelas i ansökningsomgångar.
 • Ansökande/projektägaren ska vara ett företag med lokal verksamhet på öns landsbygd. Men projektet måste genomföras i samverkan mellan minst tre lokala aktörer. Det projektägande företaget kan samverka med t.ex. andra lokala företag och/eller lokala föreningar.
 • Stödet får inte gälla ordinarie verksamhet – projektet ska innebära någon form av nysatsning.
 • Nyttan projektet ger tillfaller i första hand det projektägande företaget och dess samverkanspartners. Men projektet ska också ge en positiv effekt för ett eller flera lokala områden i vidare mening.
 • Projektets mål kan exempelvis vara: Ökad kompetens i lokala företag, utveckling av en ny eller befintlig produkt/tjänst, diversifiering av företag eller nya/utvecklade samarbeten eller företagsnätverk.
 • Projektstöd till företag kan vara mellan 40 – 70% av budgeterade kostnader i ett projekt – upp till ett stödbelopp på som mest 200 000 kronor.
 • Det projektägande företaget måste ha en likviditet som täcker cirka 45% av kostnaderna i det sökta projektet.
 • Projektstöd från Leader Gute kan inte kombineras med andra EU-medel.
 • Stöd betalas ut i efterhand efter godkända del- och slutredovisningar.                     

LÄS MER OM STÖDET OCH HUR EN ANSÖKAN GÖRS VIA LÄNKEN NEDAN

 

STÖD TILL MINIPROJEKT FÖR FÖRETAG

 • Ansökan om stöd till miniprojekt görs via ett enkelt formulär som laddas ner från Leader Gutes hemsida. Beslut om stöd tas sex gånger per år.
 • Miniprojekt är indelade i olika teman där vissa är riktade till företag. (Se länkarna nedan). Nya teman tillkommer löpande och publiceras på www.leadergute.se/nyheter
 • Varje tema har en total budget på 400 000 kronor – när hela den summan är fördelad avslutas temat. ”Först till kvarn gäller”.
 • Det sökta stödbeloppet ska finansiera 70% av ett miniprojekt för företag (resten egen finansiering).
 • Stödbeloppet är i nuläget upp 40 000 kronor inklusive eventuell moms per projekt. (Läs mer om stödbelopp under respektive aktuellt tema för ministöd)
 • Annan extern medfinansiering får inte förekomma. 
 • Hela summan betalas ut efter att projektet är genomfört och slutredovisat.

LÄS MER OM AKTUELLA STÖD TILL MINIPROPJEKT FÖR FÖRETAG VIA LÄNKAR NEDAN (listan uppdateras löpande)

ANDRA PROJEKTSTÖD SOM UNDER VISSA FÖRHÅLLANDEN KAN GES TILL FÖRETAG

Projektstöd  Leva och bo på hela ön och Accelererande Energi- och klimatomställning ges primärt till allmännyttiga verksamheter på Gotlands landsbygder. Dessa stöd är till för större utvecklingsprojekt med bred nytta och stark förankring i ett eller flera lokala landsbygdsområden.

Ett företag kan dock under vissa förhållanden ansöka även om dessa båda projektstöd. Projektet ska då tydligt kunna påvisa att det står för ett  underifrånperspektiv, att det är lokalt efterfrågat och förankrat samt genomförs i bred lokal samverkan. Nyttan ska tillfalla dem som bor och verkar lokalt.

Dessa projektstöd finansierar 40 – 100% av projektets budgeterade kostnader. Stödnivån varierar efter behov och kan vara max upp till cirka en miljon kronor. Leader Gutes styrelse bedömer den ansökta stödnivån i varje enskilt fall.

Men med ett företag som sökande kan stödet sättas till max 90% av projektets budgeterade kostnader – om det antas att projektet kan bidra till framtida vinstmöjligheter för det sökande företaget.

LÄS MER OM ANDRA PROJEKSTÖD NEDAN

Har du frågor om stöd till företag?
Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan

( * = obligatoriskt att fylla i svar/meddelande)

*” anger obligatoriska fält

Vad gäller din fråga/ditt meddelande?*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.