logotyper 

Om ni fått projektstöd eller stöd till miniprojekt från Leader Gute beviljat ska ni använda logotyperna för Leader Gute, Region Gotland och EU i ert informationsmaterial om projektet.

Alla utskick, trycksaker, hemsidor m m som produceras i projektet måste innehålla de korrekta logotyperna. De ska vara i färg – enfärgade versioner får endast användas i välmotiverade fall. De ska också vara väl synliga på en framträdande plats.

De exakta villkoren för hur logotyperna ska användas i varje projekt framgår i följande dokument som ni fått vid beviljande:

– För projektstöd i dokumentet ”Beslut om stöd”

– För stöd till miniprojekt i dokumentet ”Avtal för miniprojekt”

OBS! Om logotyperna inte används korrekt i projektets informationsmaterial finns det risk för avdrag på stödet.

 

Ladda ner och använd en korrekt sammansättning logotyper!

För att göra det så enkelt som möjligt för er som driver projekt med ministöd, har vi tagit fram en korrekt sammansättning av logotyperna för Leader Gute, Region Gotland och EU. Den ska användas i allt ert informationsmaterial om projektet.

Till höger finns en bild av hur sammansättningen av logotyper ser ut. Klicka på bilden och ladda ner den i jpeg-format.

Om ni behöver logotyper i eps- , png- eller pdf-format, kontakta oss på kansliet via info@leadergute.se

 

 

Klicka på bilden i jpeg-format nedan och spara den sedan i din dator.