Så FUNKAR PROJEKTSTÖD!

Projektstöd är till för större utvecklingsprojekt med bred förankring och nytta i ett eller flera områden på Gotlands landsbygder.

Organisationer eller företag som söker projektstöd måste ha stor genomförandekapacitet samt en likviditet som täcker cirka 45% av projektkostnaden.

Projektstöd söks i ansökningsomgångar. För ansökningsomgångar under resten av 2024 gäller följande datum:

  • Öppnade den 1 maj och stänger den 1 september. Checklista inför ansökan till Leader Gutes kansli senast den 26 juni. Leader Gutes styrelse beslutar om prioritering av inkomna ansökningar den 17 oktober. Därefter fattar Jordbruksverket beslut om stöd.
  • Öppnar den 15 augusti och stänger den 3 oktober. Checklista till Leader Gutes kansli senast den 18 september. Leader Gutes styrelse beslutar om prioritering av inkomna ansökningar den 5 december. Därefter fattar Jordbruksverket beslut om stöd.

  • FRÅN OCH MED DEN 1 MAJ 2024 KAN PROJEKTSTÖD SÖKAS INOM TRE OLIKA KATEGORIER:
  • Allmänt projektstöd inom Leader Gutes tre insatsområden; ”Hållbart företagande”, ”Leva och bo på hela ön” samt ”Accelererande klimat- och energiomställning”. I denna kategori finns 4,6 mkr kvar att fördela för programperioden 2023–2027 (inklusive förstudier – se nedan). Allmänt projektstöd varierar efter behov upp till cirka en miljon kronor. Vill ni veta mer om dessa allmänna projektstöd – scrolla vidare ner på denna sida, och välj det insatsområde som passar bäst in på er projektidé!
  • Förstudier för projekt inom ”Nya medskapande mötesplatser” och ”Miljöprojekt”. Dessa förstudiestöd – som går att söka nu – är tänkta att ge underlag till genomförandeprojekt med aktiviteter. Ett projekt kan söka max 200 000 kronor. Läs mer via denna LÄNK!
  • Utlysningar. Nu går det att ansöka om projektstöd inom utlysningen ”Nya medskapande mötesplatser”. Den 15 augusti öppnas även utlysningen ”Miljöprojekt” för ansökningar. Merparten av projektens budget i dessa utlysningar ska gå till aktiviteter. För dessa båda utlysningar har 2 mkr vardera avsatts och stöd om högst 500 000 kronor kan sökas per projekt. Läs mer via denna LÄNK!

Insatsområde 1:

HÅLLBART FÖRETAGANDE

Vem kan söka?

Företag som verkar på öns landsbygder – och som har mycket god administrativ förmåga samt likviditet som motsvarar cirka 45% av projektets kostnader.

Vilket övergripande mål i Leader Gutes strategi ska projekten bidra till?

Att Gotland är en nytänkande tillväxtregion med utvecklingskraft.

Läs mer om vad som krävs och hur du söker via länken nedan:

Insatsområde 2:

LEVA OCH BO PÅ HELA ÖN

Vem kan söka?

Organisationer med allmännyttig verksamhet på öns landsbygder – och som har mycket god administrativ förmåga samt likviditet som motsvarar cirka 45% av projektets kostnader.

Vilka övergripande mål i Leader Gutes strategi ska projekten bidra till?

Att Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle med livskraft för alla.

Läs mer om vad som krävs och hur du söker via länken nedan:

Insatsområde 3:

KLIMAT- & ENERGI-OMSTÄLLNING

Vem kan söka?

Organisationer med allmännyttig verksamhet på öns landsbygder – och som har mycket god administrativ förmåga samt likviditet som motsvarar cirka 45% av projektets kostnader.

Vilka övergripande mål i Leader Gutes strategi ska projekten bidra till?

Att Gotland är en förebild i klimat- och energi- omställningen.

Läs mer om vad som krävs och hur du söker via länken nedan:

Har du frågor om projektstöd?
Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan

( * = obligatoriskt att fylla i svar/meddelande)

*” anger obligatoriska fält

Vad gäller din fråga/ditt meddelande?*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.