Projekt i vår egen regi

Leader Gutes främsta uppgift är att ge stöd till lokala utvecklingsprojekt som drivs av och för er som bor och verkar på öns landsbygder. Men vi driver även egna projekt för att stärka lokal utvecklingskraft. Nu pågår projektet ”Vi landsbyggare på Gotland”.

Inspiration, nätverk och kompetensutveckling

I vissa lägen pekar vår strategi på olika behov av inspiration, nätverk och kompetensutveckling för att stärka utvecklingskraften i bygderna på Gotland. Om det i dessa fall inte redan finns någon tydlig huvudman eller något tydligt projekt som arbetar med frågan, kan Leader Gute besluta att starta och driva ett eget projekt.

”Vi landsbyggare på Gotland”

I nuläget driver vi ett sådant eget projekt: ”Vi landsbyggare på Gotland”. Det handlar om att utveckla det sociala entreprenörskapet på öns landsbygder. Vi vill med inspiration, erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring stimulera flera att bli det vi kallar ”landsbyggare” – det vill säga sådana som gör insatser för att utveckla den egna bygden.

Satsningen är främst inriktade på unga landsbygdsbor.

Projektet inleddes sommaren 2022 – under slutet av vår förra programperiod och pågår till och med 2024.

Filmer och aktiviteter

I projektet ”Vi landsbyggare på Gotland” gör vi två saker

  • I en serie filmer berättar vi om personer och grupper som redan är ”landsbyggare”. Dels vill vi lyfta fram vad de gör, dels vill vi med deras exempel få fler att vilja satsa på utveckling i sin bygd. Nya filmer produceras och publiceras löpande.
  • Under maj 2023 inledde vi ett program med aktiviteter som kommer att pågå till och med 2024. I maj blev det bland annat bussturer med studiebesök hos hållbara och innovativa entreprenörer inom gröna näringar/matproduktion samt kulturella- och kreativa näringar. Dessa inslag riktar sig främst mot unga och sker delvis i samarbete med Visby Gymnasiets Lantbrukslinje. I oktober 2023 genomförs två innovationsworkshopar med studenter från Campus Gotland och elever från Naturbruksprogrammet på Gotlands Grönt Centrum.  

    Temat blir ”vilka ekonomiska och entreprenöriella möjligheter finns kopplade till den blivande Nationalparken Bästeträsk?”

Se filmer och ta del av aktiviteterna!

Kolla våra filmer filmer om gotländska ”landsbyggare”!

Information om kommande aktiviteter inom ”Vi landsbyggare på Gotland” hittar du i vår kalender.

Du kan också läsa mer om projektet på den seperata hemsidan  www.landsbyggare.se/gotland