Vad är nytt hos oss?

Här presenterar vi löpande nyheter från Leader Gute! Bland annat om våra stöd och egna projekt. Och olika aktiviteter och möten vi genomför eller deltar i.

Eftermiddags–AW i Ronehamn 1/6: Kocken, forskaren och fiskaren om de innovativa blå näringarna på ön

Leader Gute och projektet ”Vi landsbyggare på Gotland” bjuder in till eftermiddags-AW på restaurang Kapten Grogg under Fiskens Dag, den 1 juni kl. 14.00–15.30 i Ronehamn. Det bjuds på ett spännande program och en lätt smakprovsbuffé med innovativ blå mat – både av fisk fångad i Ronehamn och av havsväxter. OBS! föranmälan krävs.

AW på Romabrunnen 23 maj – om utveckling i Roma med omnejd

Leader Gute bjuder in till After Work med information och dialog om lokal utveckling i Roma med omnejd. Vi träffas torsdagen den 23 maj kl. 18.00 på restaurang Romabrunnen. Det bjuds på en härlig Barbeque-buffé, ett spännande program och efterföljande mingel! OBS! Föranmälan till info@leadergute.se krävs p.g.a. begränsat antal platser.

Nyheter inom projektstöd: Utlysningar och förstudier

Utlysningar och förstudier inom ”Nya medskapande Mötesplatser” och ”Miljöprojekt” är nyheter inom Leader Gutes projektstöd.

AW i Hemse 4 april – Om utveckling i Hemsetrakten!

Leader Gute bjuder in till After Work med information och dialog om lokal utveckling i Hemsetrakten. Vi träffas torsdagen den 4 april kl. 17.00 på restaurang Bank o Mat i Hemse. Det bjuds på urval ur menyn, ett spännande program och efterföljande mingel!
OBS! Föranmälan till info@leadergute.se krävs p.g.a. begränsat antal platser.

AW i Stenkyrka 27 mars – Om lokal utveckling!

Leader Gute bjuder in till After Work med information och dialog om lokal utveckling i Stenkyrka med omnejd. Vi träffas onsdagen den 27 mars kl. 17.00 på Mejeriet i Stenkyrka. Det bjuds på pizzabuffé, ett spännande program och efterföljande mingel!
OBS! Föranmälan till info@leadergute.se krävs p.g.a. begränsat antal platser.

Leader Gute kallar till föreningsstämma 2024

Leader Gutes föreningsstämma 2024 äger rum den 21 mars kl. 18.00–20.30 på Gotland Grönt Centrum, Roma, i stora konferenslokalen ovanpå restaurangen.

AW i Fårösund 13/3. Om lokal utveckling – och möjligheter kring Nationalparken Bästeträsk

Leader Gute bjuder in till After Work med information och dialog om lokal utveckling på Norra Gotland. Vi ses på Magasinet Kök & Bar onsdagen den 13 mars kl. 17.00. En viktig fråga i programmet blir vilka möjligheter den blivande nationalparken Bästeträsk kan öppna för hållbart och lokalt entreprenörskap. OBS! Föranmälan till info@leadergute.se krävs p.g.a. begränsat antal platser.

Möt Leader Gute på 92 möjligheter!

På ”92 möjligheter”, på Wisby Strand tisdag den 23 januari, medverkar Leader Gute med en monter. Här informerar vi om föreningens stöd och verksamhet. Dessutom leder vår verksamhetsledare Ellen Lundkvist en breakout session i programmet – om unga på landsbygden.

Välkommen på Öppet Hus-möten om våra aktuella stöd!

Den 8 februari handlar Öppet-Hus mötet om Leader Gutes verksamhet och alla våra stöd – både större projektstöd och stöd till miniprojekt.
På Öppet Hus-mötena den 21 februari och den 7 mars blir det fördjupad information om hur man ska förbereda och skriva en ansökan om större projektstöd.

Projektstöd till utveckling av lokala affärsnätverk

”Värdskap 2030” tilldelas 810 000 kronor i projektstöd från Leader Gute. Projektet ska utveckla och testa en ny digital modell för cirkulär samverkan i lokala affärsnätverk.
Pilotprojekt kommer att ske i Roma, Klintehamn och Hemse.

De fick ministöd under hösten – missa inte att ansöka inom våra aktuella teman!

13 ansökningar på sammantaget 360 000 kronor beviljades i ministöd från Leader Gute under november och december. Just nu går det att söka ministöd i sju olika aktuella teman.

”Ministöd från Leader Gute viktig del i utvecklingen av Akebäcks bygdegård”

– Ministöden från Leader Gute har betytt mycket för Akebäcks bygdegård – och för de verksamheter som sockenbor bedriver här genom lokala föreningar, säger Gun Pettersson, ordförande i Akebäcks Fruntimmersförening. Nu har bygdegården fått en ny luftvärmepump tack vare det aktuella ministödet ”Energibesparing för mötesplatser”.

Sök stöd till värdefullt lärande för din landsbygdsförening!

Är er förening verksam på Gotlands landsbygder? Då kan ni söka stöd för att bli ännu bättre på att driva lokala projekt! Leader Gutes komptensutvecklingscheckar kan användas till att bekosta kvalificerade utbildningar i process- och projektledning. Här berättar Nanna på Körsbärsgården och Pia på Vuxenskolan vad checken och utbildningen betytt för dem.

Fyra nya stöd till miniprojekt

De fyra nya stöden – som är sökbara från och med den 10 november 2023 – är ”Levande bygder – förstudier”, ”Stärk besöksnäringen i din bygd – föreningar”, ”Unga hållbara landsbygdsentreprenörer” samt ”Stärk besöksnäringen i din bygd – företag”.

Ny ansökningsomgång för projektstöd – och Öppet Hus-möte

Den 1 december öppnar nästa ansökningsomgång för projektstöd till större utvecklingsprojekt på öns landsbygder. Inför ansökningsomgången bjuder Leader Gute in till Öppet Hus den 16 november – med fokus på hur en ansökan skrivs.

Leader Gute upphandlar löpande ekonomihantering och löneadministration

Uppdraget omfattar administration av föreningens löpande bokföring av olika projekt, upprättande av bokslut och årsredovisning, upprättande av deklaration samt löneadministration.

Leader Gute söker driven junior projektmedarbetare

Nu söker Leader Gute driven junior projektmedarbetare för att stärka ungas entreprenörskap på landsbygden!

Kreativa förslag för hållbar besöksnäring i Bästeträsk

Framtidens sophantering, digitala vandringar, robotfilm och boende i träkojor eller flottar. Det är kreativa förslag för en hållbar besöksnäring i och runtomkring planerade nationalparken Bästeträsk från gymnasieelever och universitetsstudenter.

Estlandssvenska öden ger bild av mörk epok

Runtom på Gotland sprids nu informationsbroschyrer och skyltar från det Leader Gute-stödda projektet ”Från ai till åi”. Via QR-koder kan man ta del av berättelser om drygt 200 estlandssvenskar som begravdes på Gotland under 1900-talet. Berättelserna rymmer levnadsöden som ger en fördjupad och dramatisk bild av en smärtsamt mörk epok i Europas historia. Här finns bland annat historien om Signe som deporterades till Sibirien innan hon kom till Gotland. 

Sök våra nya stöd till miniprojekt!

Nu går det att söka stöd till miniprojekt inom två nya teman: ”Energibesparing för mötesplatser” och ”Miljömässigt hållbart företagande”.

Easy Arr erbjuder plattform och utbildning för fler evenemang på öns landsbygder

En lättanvänd digital plattform och kostnadsfri utbildning i arrangörskap. Det är Easy Arr:s lösning för ännu fler evenemang på öns landsbygder.

Ny ansökningsomgång och nya Öppet Hus-möten

Nu är nya ansökningsomgången gällande projektstöd från Leader Gute öppen! Detta stöd är till för större utvecklingsprojekt med bred förankring och nytta i en bygd. För att stötta er som vill söka projektstöden bjuder vi in till två Öppet Hus-möten i augusti och september.

Leader Gute satsar på att nå unga landsbygdsbor

Inom projektet Vi landsbyggare på Gotland har Leader Gute nu påbörjat en satsning för att bättre nå ut till unga på öns landsbygder. Som ett av de inledande stegen i detta arbeta deltog Leader Gute/Vi landsbyggare på Gotland i projektet Youth Up Norths avslutningskonferens den 19–20 april.

Svara på vår enkät om livet på öns landsbygder!

Leader Gute genomför nu inom projektet ”Vi landsbyggare på Gotland” en attitydundersökning bland öns landsbygdsbor.

Landsbygdsveckan – följ med på bussutflykter till innovativa entreprenörer!

Under Landsbygdsveckan anordnar Leader Gute och vårt projekt ”Vi landsbyggare på Gotland” två bussturer till innovativa entreprenörer på öns landsbygder. Den 4 maj till företag inom hantverk, hållbarhet och återbruk. Den 5 maj till företag inom innovativ och hållbar framtidsmat.

EU-dagen: Studiebesök och miniseminarium på Ullkontoret

EU-dagen den 9 maj 2023 firar Leader Gute och vårt projekt ”Vi landsbyggare på Gotland” med studiebesök och miniseminarium på Ullkontoret i Endre!
Här vill vi i samverkan med andra konkret visa hur EU-stöd kan bidra till hållbar landsbygdsutveckling, socialt entreprenörskap och cirkulär ekonomi.

Öppet Hus: Så skriver du en ansökan om projektstöd

Den 15 mars kl. 16.00 till 18.00 arrangerar Leader Gute Öppet Hus om hur du skriver ansökan om projektstöd i Jordbruksverkets E-tjänst. Vi inleder med att gå igenom E-tjänsten översiktligt. Sedan läggs tonvikt på några särskilt viktiga punkter.

Startbesked från Jordbruksverket för Leader Gute

Leader Gute har nu fått startbesked från Jordbruksverket. Därmed är föreningens nya programperiod igång fullt ut.

Leader Gute upphandlar revisor

Leader Gute genomför direktupphandling i syfte att få in anbud på revision av föreningens förvaltning och räkenskaper för räkenskapsåret 1 januari 2023 till 31 december 2023.

Leader Gute kallar till föreningsstämma 2023

Leader Gutes föreningsstämma 2023 äger rum kl 19.00 den 22 mars i Follingbo bygdegård.