Easy Arr erbjuder plattform och utbildning för fler evenemang på öns landsbygder

En lättanvänd digital plattform och kostnadsfri utbildning i arrangörskap. Det är Easy Arr:s lösning för ännu fler evenemang på öns landsbygder.

Det finns fantastiska förutsättningar för att genomföra många fler lokala evenemang på öns landsbygder. Hindret är att det ofta upplevs svårt, tidskrävande och ekonomiskt riskabelt att vara arrangör. Nu erbjuder vi en lösning – i form av en mycket lättanvänd digital plattform och kostnadsfri utbildning i arrangörskap.

Det säger Lars Gidfeldt på gotländska Easy Arr, som just nu driver ett Leader Gute-stött projekt för fler lokala evenemang på Gotlands landsbygder.

– På Gotlands landsbygder finns så många begåvade musiker och kulturbegåvningar som ännu inte är etablerade. Här verkar också massor av småskaliga producenter av lokala och hållbara varor. Dessutom finns ett överflöd av fantastiska lokaler och mötesplatser. Med andra ord finns fantastiska förutsättningar för många fler lokala evenemang med såväl musik och kultur som försäljning av produkter och andra inslag. Evenemang som både skulle berika livet för dem som bor i bygden och locka besökare, konstaterar Lars Gidfeldt.

Easy Arr, med huvudkontor på Gotland, har utvecklat en digital plattform med målet att göra det lätt, effektivt och ekonomiskt riskfritt att skapa och genomföra evenemang. Plattformen testades för första gången våren 2022 i samverkan med Bygdegården i Stånga, rockbandet Lazy Afternoon och Folkuniversitetet. Nu har plattformen spridits över stora delar av Sverige. Och i sommar används den av bl.a. Visby Domkyrka och Novi Resort i Visby.

Nu är alltså nästa steg att se hur plattformen i kombination med utbildning i arrangörskap särskilt kan bidra till ännu fler evenemang på öns landsbygder.

– Vi blir ofta kallade för ”Kulturens AirBnb” eftersom vi erbjuder artister, kulturutövare, lokala producenter, arrangörer och lokalägare en smart lösning för att träffas och utveckla och förverkliga nya evenemang i sina bygder. Helt utan ekonomisk risk, säger Lars Gidfelt.

De viktigaste funktionerna i Easy Arr:s plattform – som här helt kostnadsfri – är följande:

  • Artister, kulturutövare, lokala producenter, arrangörer och lokalägare hittar enkelt varandra. Finns den man söker inte med bjuder man in med några enkla knapptryck.
  • Förkalkyl för att se vilka biljettintäkter som krävs för att gå runt – med hänsyn till kostnader som bl.a. skatter, moms, rättighetsavgifter etc.
  • Avtalsmallar och säkra betalningslösningar med kort och swish.
  • Förbetalning av s.k. SÅDD-biljetter tills evenemanget nått break even. Nås inte målet kan det inte genomföras. Alla pengarna betalas automatiskt åter till de som köpt de tidiga SÅDD-biljetterna – ingen har tagit någon risk – arrangören betalar inte en krona till EasyArr. EasyArr kostar bara om arrangemanget går med överskott.
  • Hemsida för evenemanget.
  • Vi har i inledning av vårt Leader Gute-stödda projekt på öns landsbygder noterat att många upplever själva arrangörskapet som svårt och ekonomiskt riskabelt. Arbetet kräver många specialkunskaper och tar väldigt mycket tid. Därför avstår många företag och föreningar från att ta på sig denna roll – trots att det finns så fina förutsättningar året runt, säger Lars Gidfelt.
  • Med EasyArr guidas du steg för steg – en timme ska det ta, inte mer, från att du börjar planera tills du kan sälja din första biljett. För att förenkla ytterligare bjuder vi in till miniworkshop där vi lägger upp profilen och går igenom hur det går till att skapa och genomföra ett evenemang. Låt oss ses i två timmar – då har du fått igång din lokal, ditt band, eller din profil som arrangör.

Lars tycker att Easy Arr mötts av ett gott intresse och hoppas nu att så många företag och föreningar som möjligt nu ska se hur de kan växa med hjälp av EasyArr.

– Det finns en så stor och spännande potential för fler landsbygdsevenemang – året runt – på Gotland. Nu tar vi bort alla ekonomiska risker – det kostar aldrig något att försöka!