Stöd till miniprojekt

Det behövs flera mindre projekt som ger viktig lokal utveckling på öns landsbygder. Därför erbjuder Leader Gute stöd till miniprojekt – med enklare ansökan och snabbare beslut än för våra större projektstöd. Stödet kan sökas av föreningar eller företag.

Olika teman – ansökan direkt till Leader Gute

Miniprojekt är indelade i olika teman utifrån Leader Gutes strategi och insatsområden.

Det betyder att ansökan är enklare än för våra större projektstöd. Ansökan görs via ett enkelt formulär i anslutning till information om varje tema för miniprojekt. Du klickar dig vidare till varje tema med respektive formulär i listan här intill.

Nya teman för stöd till miniprojekt tillkommer kontinuerligt. Så håll koll på våra nyheter.

Ansökan kan göras löpande. När vi fått ditt ifyllda ansökningsformulär beslutar vår styrelse (LAG) vilka projekt som ska beviljas stöd. Beslut fattas sex gånger per år.

Ansökan om utbetalning och rapportering görs också direkt till Leader Gute. Utbetalning av stödet görs när projektet är genomfört och slutrapporterat. 

 

 

Tider för inlämning av ansökan och beslut 2024

Ansökan måste vara inlämnad:

Senast den 8 maj för att tas upp till beslut den 22 maj.

Senast den 19 september för att tas upp till beslut den 26 september.

Senast den 14 november för att tas upp till beslut den 21 november.

Senast den 5 december för att tas upp till beslut den 12 december.

(Tiderna kan komma att ändras och uppdateras i så fall på denna sida)

Lista: Aktuella teman för ansökan om stöd till miniprojekt

Här nedan finns de teman som just nu är aktuella för ansökan om stöd till miniprojekt. Genom att klicka på rubrik kommer du vidare till mer information och ansökningsformulär för respektive tema.

 

TEMAN FÖR IDEELLA VERKSAMHETER:

TEMAN FÖR FÖRETAG:

 

Flera nya teman tillkommer löpande!

 

För dig som ska slutredovisa ”Energibesparing för mötesplatser” och ”Stärk besöksnäringen i din bygd – föreningar”:

Stöd till miniprojekt på dessa teman går inte längre att söka. Det beror på att pengarna inom dessa teman för ministöd är slut. Men du som har fått dessa stöd beviljat, och behöver logotyper till information om projektet eller ska slutredovisa, hittar logotyper och mall för slutrapport och ansökan om utbetalning via dessa länkar:

Energibesparing för mötesplatser HÄR.

Stärk besöksnäringen i din bygd – föreningar HÄR.

 

För dig som ska slutredovisa ”Förnyelsebar energi”, ”Utveckla din samlingslokal” och ”Förstudiecheckar”:

Stöd till miniprojekt på dessa teman går inte längre att söka. Det beror på att pengarna inom dessa teman för ministöd är slut. Men du som har fått något av dessa stöd beviljat, och behöver logotyper till information om projektet eller ska slutredovisa, hittar logotyper och mall för slutrapport och ansökan om utbetalning HÄR.