Stöd till miniprojekt

Det behövs flera mindre projekt som ger viktig lokal utveckling på öns landsbygder. Därför erbjuder Leader Gute stöd till miniprojekt – med enklare ansökan och snabbare beslut än för våra större projektstöd. Stödet kan sökas av föreningar eller företag.

Olika teman – ansökan direkt till Leader Gute

Miniprojekt är indelade i olika teman utifrån Leader Gutes strategi och insatsområden.

Det betyder att ansökan är enklare än för våra större projektstöd. Ansökan görs via ett enkelt formulär i anslutning till information om varje tema för miniprojekt. Du klickar dig vidare till varje tema med respektive formulär i listan här intill.

Nya teman för stöd till miniprojekt tillkommer kontinuerligt. Så håll koll på våra nyheter.

Ansökan kan göras löpande. När vi fått ditt ifyllda ansökningsformulär beslutar vår styrelse (LAG) vilka projekt som ska beviljas stöd. Beslut fattas sex gånger per år.

Ansökan om utbetalning och rapportering görs också direkt till Leader Gute. Utbetalning av stödet görs när projektet är genomfört och slutrapporterat. 

 

 

Tider för inlämning av ansökan och beslut 2023/2024

Ansökan måste vara inlämnad:

Senast den 5 december för att tas upp till beslut den 12 december.

Senast den 24 januari för att tas upp till beslut den 31 januari.

Lista: Aktuella teman för ansökan om stöd till miniprojekt

Här nedan finns de teman som just nu är aktuella för ansökan om stöd till miniprojekt. Genom att klicka på rubrik kommer du vidare till mer information och ansökningsformulär för respektive tema.

 

TEMAN FÖR IDEELLA VERKSAMHETER:

TEMAN FÖR FÖRETAG:

 

Flera nya teman tillkommer löpande!

 

 

För dig som ska slutredovisa ”Hållbart småföretagande”, ”Förnyelsebar energi”, ”Upptäck din bygd”, ”Utveckla din samlingslokal” och ”Förstudiecheckar”.

Stöd till miniprojekt på dessa teman går inte längre att söka. Men du som har fått något av dessa stöd beviljat och ska slutredovisa hittar mall för slutrapport och ansökan om utbetalning HÄR.