Om leader gute

Leader Gute är en ideell gotländsk förening. Vårt uppdrag är att stödja lokal livskraft. Vi ger stöd till utvecklingsprojekt som drivs av och för er som bor och verkar på öns landsbygder.

 

 

Lokal nytta och förankring

Via Leader Gute kan föreningar, företag och organisationer söka pengar till utvecklingsprojekt som ger lokalt förankrad nytta på Gotlands landsbygder. Vi driver också egna projekt för att stärka lokal utvecklingskraft. Vår förening har ett 40-tal medlemmar inom ideell, offentlig och privat sektor som på olika vis är engagerade i att utveckla öns bygder. Vår verksamhet och våra stöd finansieras med medel från EU, staten och Region Gotland.

Så styrs Leader Gute

Vår verksamhet utgår från leadermetoden som infördes av EU 1991. Metoden bygger på att lokal utveckling blir bäst och mest hållbar om den drivs av er som bor och verkar på platsen. Läs mer om leadermetoden

Föreningen leds av en styrelse med representanter från våra medlemmar. Styrelsen kallas LAG (Lokal aktionsgrupp).

Vår dagliga verksamhet sköts av vårt kansli med en verksamhetsledare, en handläggare och en kommunikatör. Kansliet finns på Gotland Grönt Centrum i Roma.

Inriktningen på vår verksamhet och de stöd vi erbjuder styrs av en lokal utvecklingsstrategi. Den tas fram i bred samverkan med många engagerade aktörer inom utveckling av öns landbygder.

Den nu gällande strategin är för programperioden 2023-2027. Strategins vision är ”Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet!” Läs strategin i sin helhet eller i en förkortad summering

Andra viktiga styrdokument:

Det är du som gör verklighet av strategin!

Det är du och din förening, ditt företag eller din organisation som förverkligar Leader Gutes strategi.

Med lokalt förankrade utvecklingsprojekt kan ni söka våra stöd och skapa den nytta som verkligen efterfrågas i bygden.

Det finns två olika typer av stöd att söka från oss:

 

Medlemskap

Scrolla ner på denna sida så ser du vilka som idag är medlemmar i Leader Gute.

Vill du, din organisation eller ditt företag bli medlem? Att vara medlem är kostnadsfritt. Ladda ner ansökan om medlemskap HÄR

 

Leader Gutes medlemmar

ASF Gotland
Hemsida

Tryffel of Sweden ekonomisk förening
Hemsida
Facebook

Studieförbundet Vuxenskolan
Hemsida
Facebook

Hushållningssällskapet Gotland
Hemsida
Facebook

Sportfiskarna
Hemsida
Facebook

Hela Sverige ska leva Gotland
Hemsida
Facebook

Kulturföreningen Östersjöparken

ABF Gotland
Hemsida
Facebook

Region Gotland
Hemsida
Facebook

Gotlands Husbehovsfiskeförening
Facebook

Coompanion Gotland
Hemsida
Facebook

Ung Företagsamhet Gotland
Hemsida

LO-distriktet Gotland
Hemsida
Facebook

Gotlands Besöksnäring AB
Hemsida
Facebook

Länsstyrelsen Gotlands län
Hemsida
Facebook

GUBIS
Hemsida

LRF Gotland
Hemsida
Facebook

Bläse kalkbruk Intresseförening
Hemsida
Facebook

Gotlands Väderkraftsförening
Hemsida

Fårö-Fårösunds företagarförening
Hemsida
Facebook

Närs Fiskehamnsförening ekonomisk förening

Produkt Gotland
Hemsida
Facebook

Slite Utveckling AB
Hemsida
Facebook

IK Graip
Hemsida
Facebook

Gutefisk ekonomisk förening
Hemsida
Facebook

Lövsta kooperativet ekonomisk förening
Hemsida
Facebook

RF-SISU Gotland
Hemsida
Facebook

Gotlands bygdegårdsdistrikt
Hemsida

Riksteatern Gotland
Hemsida

Tillväxt Gotland
Hemsida

Föreningen Roma Kungsgårds Framtid
Facebook

KF Roxy
Hemsida

Kuno Kulturförening
Hemsida

Svenska kyrkan Visby stift
Hemsida

Fårösunds Utveckling

Hemsida

Blått Centrum Uppsala Universitet Campus Gotland

Hemsida