4. Genomför och Avsluta

För prioriterade ansökningar gällande projektstöd erbjuder Leader Gute ett startmöte. Här går vi igenom administrativa och ekonomiska frågor som är viktiga under genomförandet av projektet.

Under projekttiden görs delredovisningar av projektets kostnader via Jordbruksverkets E-tjänst.

När projektet är genomfört görs en slutredovisning och ansökan om slututbetalning till Jordbruksverket.

 

 

 

Startmöte – detta är viktigt under genomförandet

För prioriterade ansökningar erbjuder Leader Gute ett startmöte. Projekt får påbörjas på egen risk så snart Leader Gutes styrelse fattat beslut om prioritering. I annat fall påbörjas projektet när Jordbruksverket fattat sitt beslut.

På startmötet går vi igenom generella frågor kring genomförande och redovisning. Om beslut om stöd är fattat går vi igenom detaljerna i beslutet. Vi går också igenom rutiner för ansökan om förskott och delutbetalning hos Jordbruksverket under projekttiden.

Under projektets genomförande erbjuder Leader Gutes kansli, i samverkan med LAG-styrelsen, avstämningsmöten med projektägare.

Viktigt att följa Beslut om stöd

Det är mycket viktigt att följa ert Beslut om stöd för att undvika eventuella avdrag och sanktioner vid redovisning till Jordbruksverket. Allt som gäller för ert projektstöd framgår av Beslut om stöd.

Kommunikation och informationskrav

Vid godkännande från Jordbruksverket skickar Leader Gute ut ett pressmeddelande om projektet.

Ni får också logotyper som ska användas i er egen information om projektet.

Det finns särskilda regler om hur EU:s logotyp ska exponeras i samband med projekt som får stöd.

OBS! Om inte dessa regler följs finns risk för avdrag på det beviljade stödet.

Informationskrav för projektet framgår av Beslut om stöd.

Nedladdningsbara logotyper hittar ni HÄR 

Redovisning/ansökan om utbetalning

När ni är igång med projektet är det mycket viktigt att ta fram rutiner för redovisningen av projektet. Krav på underlag för redovisningen framgår av Beslut om stöd.

Tänk på att anmäla kontonummer till Jordbruksverket innan ansökan om utbetalning. Blankett för anmälan om kontonummer finns i Jordbruksverkets webbutik.

Förskottets totala belopp framgår av beslut om stöd. Tänk på att börja med att ansöka om förskott innan ansökan om delutbetalning.

  • Information om underlag som krävs för redovisning av olika utgiftstyper finns i Beslut om stöd samt hos Jordbruksverket HÄR.
  • I Jordbruksverkets webbutik hittar ni körjournaler, anmälan om kontonummer för utbetalning och andra blanketter som kan behövas i redovisningen. Webbutiken hittar ni HÄR.
  • Ansökan om förskott, delutbetalning och slututbetalning görs via Mina Sidor i Jordbruksverkets E-tjänst HÄR.

För närmare instruktioner om hur E-tjänsten för ansökan om utbetalning fungerar, se Jordbruksverkets instruktionsfilm HÄR.

Ändringar av beslut om stöd

Alla eventuella ändringar av projektet (slutdatum, finansiering, aktiviteter, syfte och mål m m) bör tas upp för diskussion med Leader Gutes kansli inför ansökan om ändring. Vissa ändringar kan enkelt hanteras av kansliet medan andra kan behöva tas upp för beslut av Leader Gutes styrelse. Ansökan om ändring av beslut om stöd görs alltid direkt till oss på kansliet och behöver vara oss tillhanda i god tid innan den planerade ändringen. Kontakta kansliet för vägledning via info@leadergute.se

Ansökan om ändring av beslut om stöd finns i Jordbruksverkets webbutik HÄR.