Genomförda projekt

Här nedan ger vi exempel på sex olika projekt som genomförts med stöd från Leader Gute under förra programperioden 2016-2022. Kanske kan de ge dig inspiration att utveckla egna utvecklingsprojekt i din bygd? När nya projekt beviljas under 2023 kommer dessa löpande att publiceras här.

Projekstöd

Outnyttjad ull blir gödsel

All ull duger inte att använda för textil produktion. En möjlighet är då att använda denna ull till pellets för gödsling och jordförbättring. I detta projekt har RISE i samverkan med bland annat Ullkontoret i Endre vidareutvecklat detta koncept.

Projektstöd

Utveckling av småskalig fiskenäring

Det Leader Gute-stödda projektet ”Produktutveckling och marknadsföring av gotländsk fisk” blev en viktig del i resan mot en ny småskalig och hållbar fiskenäring  på ön.

Projektstöd

Ny aktivitetspark i Fårösund

I Fårösund såg många behovet av en ny aktivitetspark. Både för att främja motion och hälsa men också för att skapa en viktig mötesplats. Men stöd från Leader Gute är nu aktivitetsparken på plats.

Projektstöd

App för fler lokala evenemang

Hur kan det skapas bättre förutsättningar för fler lokala evenemang? Det är inte alltid lätt för arrangörer, artister och lokalägare att hitta varandra. Och ofta är finansieringen den stora stötestenen. Appen Easy Arr har här använts för att få fler lokala evenemang.

Stöd till miniprojekt

Skräp blir smycken

Gotland Garbage i Lärbro fick stöd till miniprojekt för att utveckla sin produktion av smycken och andra föremål av skräp som gammal plats och använda munskydd.

Stöd till miniprojekt

Renovering av gamla sjömärken

En viktig del av Gotlands historia handlar om sjöfarten. Förr styrdes den av olika sjömärken som bland annat ”kummel”.  I detta projekt har föreningen Hus Hamnrätt i Ronehamn genomfört en noggrann renovering av Getorskär kummel och Langård kummel.