Genomförda projekt programperiod 2016-2022

Här nedan ger vi några exempel på olika projekt som genomförts med stöd från Leader Gute under förra programperioden 2016-2022. Kanske kan de ge dig inspiration att utveckla egna utvecklingsprojekt i din bygd?

En lista med alla beviljade projektstöd under förra programperioden, fördelat per EU-fond, finns HÄR. Och beviljade stöd till miniprojekt under samma period hittar du HÄR.

När nya projekt beviljas under 2023 och framåt kommer dessa löpande att publiceras i en egen och ny avdelning på denna hemsida.

Projekstöd

Outnyttjad ull blir gödsel

All ull duger inte att använda för textil produktion. En möjlighet är då att använda denna ull till pellets för gödsling och jordförbättring. I detta projekt har RISE i samverkan med bland annat Ullkontoret i Endre vidareutvecklat detta koncept.

Projektstöd

Utveckling av småskalig fiskenäring

Det Leader Gute-stödda projektet ”Produktutveckling och marknadsföring av gotländsk fisk” blev en viktig del i resan mot en ny småskalig och hållbar fiskenäring  på ön.

Projektstöd

Ny aktivitetspark i Fårösund

I Fårösund såg många behovet av en ny aktivitetspark. Både för att främja motion och hälsa men också för att skapa en viktig mötesplats. Men stöd från Leader Gute är nu aktivitetsparken på plats.

Projektstöd

App för fler lokala evenemang

Hur kan det skapas bättre förutsättningar för fler lokala evenemang? Det är inte alltid lätt för arrangörer, artister och lokalägare att hitta varandra. Och ofta är finansieringen den stora stötestenen. Appen Easy Arr har här använts för att få fler lokala evenemang.

Stöd till miniprojekt

Skräp blir smycken

Gotland Garbage i Lärbro fick stöd till miniprojekt för att utveckla sin produktion av smycken och andra föremål av skräp som gammal plats och använda munskydd.

Stöd till miniprojekt

Renovering av gamla sjömärken

En viktig del av Gotlands historia handlar om sjöfarten. Förr styrdes den av olika sjömärken som bland annat ”kummel”.  I detta projekt har föreningen Hus Hamnrätt i Ronehamn genomfört en noggrann renovering av Getorskär kummel och Langård kummel.

Projektstöd

Virtuella stängslen till lamm

I detta projekt fick RISE stöd till att testa virtuell stängselteknik hos lammproducenterna Karin och Marcus Westberg på Hamra Norrgårde. Projektet fick stor medial uppmärksamhet och blev en viktig del i en större utvecklingsprocess.

.

Projektstöd

Anläggning för textil värdekedja

”Textilfabriken Gotland” är det Leader Gute-stödda projektet som blivit till GUTI (Gotlands Ull- och Textilindustri). I denna pilotanläggning utvecklas en textil värdekedja på ön. Från lamm till färdiga plagg.

Stöd till miniprojekt

Estlandssvenskar begravda på Gotland

Runtom på Gotland finns nu informationsbroschyrer och skyltar från projektet ”Från ai till åi”. Via QR-koder kan man ta del av berättelser om drygt 200 estlandssvenskar som begravdes på Gotland under 1900-talet. Projektet har genomförts av Estlandssvenskarnas Kulturförening med stöd från Leader Gute.