App för fler lokala evenemang

– I detta projekt kontaktar vi bland annat artister, lokalägare och tänkbara arrangörer runt om i socknarna på Gotland. Genom att lägga in sin lokal, sitt band, sin kör eller föreställning i appen EasyArr synliggörs vårt fantastiska kulturutbud, och vi hittar varandra. Därmed kan flera evenemangsidéer förverkligas på ön, säger Lars Gidfeldt på  Easy Arr med huvudkontor i Barlingbo.

Appen gör det också enkelt och tryggt för oetablerade artister och lokala aktörer att finansiera och genomföra evenemang.

Om projektet

  • Projektnamn: ”Regional kulturutveckling på Gotland med hjälp av EasyArr”
  • Projektägare: EasyArr AB
  • Syfte: att ge det småskaliga kultur- och näringslivet på Gotland nya förutsättningar att samverka kring att skapa arrangemang utan ekonomiska risker och med minimala krav på förkunskaper och administrativ förmåga.
  • Mål: att nå ut till och inkludera flera lokalkategorier så som hembygdsgårdar, kyrkor, kommersiella kulturlokaler, teatrar och krögare med ambitioner att skapa arrangemang. Och att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen och fler arrangemang inom kultur- och besöksnäringen.
  • Kontaktuppgifter till projektägaren: www.easyarr.se