Vår Styrelse (LAG)

Leader Gutes styrelse kallas LAG (Lokal aktionsgrupp). Här nedan kan du se vilka som i nuläget är ledamöter i LAG.

Den 22 mars 2023 håller Leader Gute föreningsstämma med val av LAG-ledmöter för den nya programperioden 2023-2027. Efter detta uppdateras informationen gällande LAG.

Ledamöter i Leader Gutes LAG

LAG har 15 ordinarie ledamöter och består av representanter från våra medlemmar inom ideell, privat och offentlig sektor.

Huvuduppgiften för LAG är att bedöma vilka projekt som ska beviljas stöd och på så sätt bidra till att uppfylla målen i Leader Gutes lokala utvecklingsstrategi.

LAG:s sammansättning regleras genom föreningens stadgar.

Ordförande i LAG är Roger Lundberg, RF-SISU Gotland. Vice ordförande är Gunilla Lexell, Länsstyrelsen Gotland.

Här är alla ledamöter i LAG:

Ideell sektor

Roger LundbergGotlands Idrottsförbund

Edith Olofsson, SISU Idrottsutbildarna

Allan Pettersson, Fiskeförvaltning Gotland

Erik Unnerfelt, Gotlands Bygdegårdsdistrikt

Magnus Gustafsson, RF-SISU Gotland

Offentlig sektor

Gunilla Lexell, Länsstyrelsen Gotland

Thomas Gustafsson, Region Gotland

Eva Gahnström, Region Gotland

Angelica Andersson-Fihn, Region Gotland

Malena Bendelin, Region Gotland

 Privat sektor

Maria Larsson, GUBIS

Susanne Welin-Berger, Tryffel of Sweden

Frans Brozén, Hushållningssällskapet Gotland

Sven Sandström, Produkt Gotland

Tommy Gardell, LO-distriktet Gotland