Vår Styrelse

Här nedan kan du se vilka som är ledamöter i Leader Gutes styrelse från och med föreningsstämman 2023-03-22.

Sammanlagt ingår 16 ordinarie ledamöter i styrelsen. De representerar medlemmar i Leader Gute från ideell, privat och offentlig sektor.

 

 

Ledamöter i Leader Gutes styrelse

Huvuduppgiften för styrelsen är att bedöma vilka projekt som ska beviljas stöd och på så sätt bidra till att uppfylla målen i Leader Gutes lokala utvecklingsstrategi.

Styrelsens sammansättning regleras genom föreningens stadgar.

Ordförande är Magnus Gustafsson, RF-SISU Gotland. Vice ordförande är Gunilla Rosenqvist, Blått Centrum Gotland.

Styrelseledamöternas fördelning per sektor är följande:  

Ideell sektor: 6 ledamöter

Offentlig sektor: 4 ledamöter

Privat sektor: 6 ledamöter 

 

Magnus Gustafsson

Ordförande
RF-SISU Gotland (Ideell sektor)
Mail: magusta@chalmers.se
Telefon: 070-908 79 82

Gunilla Rosenqvist

Vice ordförande
Blått Centrum Gotland (Offentlig sektor)
Mail: gunilla.rosenqvist@uu.se
Telefon: 070-376 81 58

Angelica Andersson Fihn

Ledamot
Region Gotland (Offentlig sektor)
Mail: angelica.andersson-fihn@gotland.se
Telefon: 0498-26 96 58

Frans Brozén

Ledamot
Hushållningssällskapet Gotland (Privat sektor)
Mail: frans@brozen.se
Telefon: 070-681 56 64

Eva Gahnström

Ledamot
Region Gotland (Offentlig sektor)
Mail: eva@ytlings.se
Telefon: 070-697 52 02

Isabell Josefsson

Ledamot
LRF Gotland (Privat sektor)

Erica Karlström

Ledamot
Fårösunds utveckling (Ideell sektor)
Mail: erica.karlstrom1@gmail.com

Thomas Karlström

Ledamot
Region Gotland (Offentlig sektor)
Mail: thomas.karlstrom@gotland.se
Telefon: 076-135 33 57

Maria Larsson

Ledamot
GUBIS (Privat sektor)
Mail: miagotland@hotmail.com
Telefon: 073-343 91 13

Mikael Nilsson

Ledamot
LO-distriktet Gotland (Privat sektor)
Mail: 62mikaelnilsson@gmail.com

Edith Olofsson

Ledamot
RF-SISU Gotland (Ideell sektor)
Mail: olofsson.edith@gmail.com
Telefon: 073-704 75 17

Patrik Oscarsson

Ledamot
RF-SISU Gotland (Ideell sektor)
Mail: patrik.oscarsson@rfsisu.se

Sven Sandström

Ledamot
Tillväxt Gotland (Privat sektor)
Telefon: 070-994 89 61

 

Sören Tillberg

Ledamot
Gotlands Husbehovsfiskeförening (Ideell sektor)
Mail: soren@husbehovsfiskarna.se
Telefon: 070-426 79 78

Erik Unnerfelt

Ledamot
Gotlands Bygdegårdsdistrikt (Ideell sektor)

Susanne Welin-Berger

Ledamot
Tryffel of Sweden (Privat sektor)
Mail: susanne@tryffelofsweden.se
Telefon: 0707-262 888