Skräp blir smycken

Återbruk är en viktig del i ett hållbart samhälle och företagande. Gotland Garbage i Lärbro hade visionen att producera vackra och nyttiga föremål av bland annat plastavfall. Ett miniprojekt med stöd från Leader Gute blev en viktig del i utvecklingen mot att förverkliga visionen. Idag tillverkar företaget en rad fina smycken och bruksföremål med bland annat plastskräp och använda munskydd som råvara!

Om projektet

Miniprojekt inom temat ”Hållbart småföretagande”

Projektnamn: ”Gotland Garbage goes Westcoast Waste”

Projektägare: Sunday Solutions (Gotland Garbage)

Beskrivning: Projektet var en studieresa på temat plaståtervinning för företaget som arbetar med produkter kring återvinning av plast från havet.

Kontaktperson: www.gotlandgarbage.se

.