Utveckling av småskalig fisKEnäring

Detta Leader Gute-stödda projekt blev en viktig del i utvecklingen en en förnyad småskalig gotländsk fiskenäring. Nu har Gutefisk ekonomisk förening skapat nya lokala fiskprodukter som säljs i flera butiker. Utvecklingen har lyfts fram som ett lyckat exempel av EU-kommissionens generaldirektorat för havsfrågor och fiske (DG Mare).

Om projektet

  • Projektnamn: ”Produktutveckling och marknadsföring av gotländsk fisk”
  • Projektägare: Hushållningssällskapet Gotland, Roma
  • Syfte: att öka värdet på och tillgängliggöra den lokalt producerade fiskmängden för att möta efterfrågan på närproducerad fisk samt nya produkter och smaker.
  • Mål: att identifiera nya fiskarter som kan vidareförädlas och hitta nya sätt att servera fisk från Östersjön.
  • Kontaktuppgifter projektägarenwww.hushallningssallskapet.se

.