fabrik för textil värdekedja

Det Leader Gute-stödda projektet ”Textilfabriken Gotland” blev en viktig fortsättning på processen att skapa en förnyad ullproduktion på ön.

I projektet har GUTI (Gotlands Ull- och Textilindustri) vuxit fram. Här kan den gotländska ull som tvättas hos Ullkontoret i Endre bli till färdiga plagg och produkter. Dessutom har annan textil produktion adderats. På GUTI samverkar företag för att utveckla sina verksamheter i en miljösmart anläggning med flera olika produktionsmaskiner.

Om projektet

Projektnamn: ”Textilfabriken Gotland”

Projektägare: Gotland Grönt Centrum AB

Syfte: att utveckla textila företag och skapa en textil värdekefdja på Gotland i en gemensam miljösmart textilfabrik – en CoWorking Factory.

Mål: att i samverkan skapa en pilotanläggning för textilindustri, genomföra kompetenshöjande insatser, ta fram en strukturerad samverkansmodell samt sammanställa och sprida projektets erfarenheter.

Kontaktuppgifter projektägaren: www.grontcentrum.se