Ungas verkstad för utveckling av Gotlands landsbygder!

 

Ung Livskraft erbjuder möjligheter till inspiration och nätverkande för unga mellan 13-30 år som är nyfikna på att arrangera på landsbygden. Projektet lyfter fram och uppmärksammar samt tar tillvara på ungas energi och idéer.

Projektet drivs av referensgrupper inom följande tre inriktningar:

 • Den kulturella näringen
 • Teknik och fordon
 • Den gröna näringen

  Ung Livskraft värdesätter dialogen med unga där projektet styrs och drivs av  referensgrupperna. Genom en kontinuerlig dialog och samarbete arrangerar vi nätverksträffar, föreläsningar och studiebesök på landsbygden. Vi strävar efter att skapa en atmosfär där unga känner sig hörda och respekterade och där ungas åsikter och idéer är centrala. Genom dialogen skapar vi en gemenskap där unga kan känna sig delaktiga och inspirerade att utforska och utveckla sina entreprenöriella kompetenser.

  Målet med projektet är att:

  • Synliggörande av hur diversifierade de gotländska landsbygderna är.
  • På sikt bidra till ett förbättrat entreprenörsklimat och en mer positiv attityd till landsbygden.
  • Engagera unga att ta sig an lokala utvecklingsfrågor, genom dels inspirerande kommunikation och dels genom att inspirera till och visa på goda exempel från nytänkande föreningar/företag på landsbygden.
  • Utföra aktiviteter som bidrar till kompetensutveckling inom entreprenörskap och arrangemang.

  Ung Livskraft är en del av Leader Gutes projekt – Vi Landsbyggare på Gotland.

   

   

   Kontakta oss!

   Är du mellan 13-30 år och vill du vara med i en av referensgrupperna?       Eller är du kanske med i en förening som vill samverka med Ung Livskraft?

  Kontakta projektmedarbetare Ottilia Söderström

  Mobil: 072-0740821

  Mail: ottilia.soderstrom@leadergute.se

   

   Aktuella aktiviteter och möten

   

   

  NYHETER FRÅN UNG LIVSKRAFT:

  Öppningsmöte med referensgruppen inom kultur

  2024-03-08 Projektet är äntligen igång! Här med referensgruppen inom kultur på öppningsmötet.