Renovering av gamla sjömärken

Genomskär och Langård kummel var förr viktiga vägvisare för de sjöfarande i vattnen kring Ronehamn. Men väder och vind har genom åren tärt hårt på den murade kummeln. Tack vare kunniga personer från föreningen Hus Hamnrätt och stöd från Leader Gute är de nu renoverade och finns kvar som vackra minnen av den gotländska sjöfarten för över 100 år sedan.

Om projektet

Miniprojekt inom temat ”Gotlands fiskelägen – pärlor längs kusten”.

Projektnamn: ”Renovering av Getorskär kummel och Langård kummel”

Projektägare: Hus Hamnrätt

Beskrivning: Föreningen har renovera kummel längs med kusten i Rone i syfte att bidra till bevarandet av historiska sjömärken.