Stöd till miniprojekt:

Beredskap i bygden

Syftet med detta stöd är att bidra till ökad lokal beredskap på Gotlands landsbygder.

Stödet riktar sig till ideella föreningar på öns landsbygder, som till exempel bygdegårdsföreningar, hembygdsföreningar och liknande.

En projektägare får söka detta stöd till endast ett projekt.

 

Detta stöd kan användas till köpta tjänster för att utveckla lokal beredskap, eller köpta produkter för att utrusta lokal beredskap. 

Tjänster som kan köpas är processledning, kartläggning, kurser, föreläsningar, utbildningar och kommunikationsinsatser som att ta fram informationsblad och liknande.

Produkter som kan köpas är hjärtstartare, trefasuttag för externt värmeverk, och utrustning till s.k. ”trygghetspunkter” för krisberedskap (filtar, tältsängar, vattendunkar, sjukvårdsväska eller isoleringskärl för varm mat/dryck).

  • Det sökta beloppet ska finansiera 100% av projektet. Beloppet kan inte användas för delfinansiering av ett projekt.
  • Redan påbörjade projekt kan inte ansöka om stöd.
  • Det går att söka 15 000 – 24 000 kronor inklusive eventuell moms per projekt.
  • Hela summan betalas ut efter att projektet är genomfört och slutredovisat.
  • Stödet ska användas till inköp av max fem produkter/tjänster. 
  • Alla inköpen ska betalas mot tydligt specificerad faktura från företag eller registrerad organisation.
  • Betalning med kontanter eller Swish får bara göras upp till 1 000 kronor, men även då krävs fullständiga kvitton.

Läs mer om vad som gäller för detta stöd i informationsbladet – via länken nedan:

Ladda ner ansökningsblankett – via länken nedan: 

Ladda ner logotyper som måste användas i information från beviljade projekt – via länken nedan: 

Ladda ner blankett för slutredovisning och ansökan om utbetalning för beviljade och genomförda projektet – via länken nedan: