Välkommen på Öppet Hus-möten om våra aktuella stöd!

Den 8 februari handlar Öppet-Hus mötet om Leader Gutes verksamhet och alla våra stöd – både större projektstöd och stöd till miniprojekt. På Öppet Hus-mötena den 21 februari och den 7 mars blir det fördjupad information om hur man ska förbereda och skriva en ansökan om större projektstöd.

För att informera om Leader Gutes stöd, och särskilt stötta dem som vill ansöka om projektstöd, bjuder vi in till Öppet Hus-möten.

Nästa serie Öppet Hus-möten äger rum enligt följande:

8 februari 2024 kl. 17.00–18.30Om Leader Gutes verksamhet och aktuella stöd (projektstöd och stöd till miniprojekt).

21 februari 2024 kl. 17.00–18.30Hur formas ett leaderprojekt som kan söka projektstöd?

Båda dessa möten äger rum på Gotland Grönt Centrum i Roma, i konferenssalen ovanför restaurangen.

7 mars 2024 kl 17.00–18.30Så skrivs en konkret ansökan om projektstöd i Jordbruksverkets E-tjänst.

Detta möte äger rum på Leader Gutes kansli vid Gotland Grönt Centrum i Roma.

OBS! Föranmälan krävs till alla dessa möten. Skicka din anmälan till info@leadergute.se så snart som möjligt men senast vid lunch dagen innan varje möte.