Nyheter inom projektstöd: Utlysningar och förstudier

Utlysningar och förstudier inom ”Nya medskapande Mötesplatser” och ”Miljöprojekt” är nyheter inom Leader Gutes projektstöd.
Från och med den 1 maj 2024 går det att söka projektstöd om upp till 500 000 kronor inom Leader Gutes utlysning ”Nya medskapande Mötesplatser”. Den 15 augusti öppnas även utlysningen ”Miljöprojekt” för ansökningar. Merparten av projektens budget i dessa utlysningar ska gå till aktiviteter.
Dessutom går det från och med den 1 maj 2024 att söka projektstöd till förstudier inom ”Nya medskapande mötesplatser” och ”Miljöprojekt”. Förstudierna är tänkta att ge underlag till genomförandeprojekt med aktiviteter. Ett projekt kan söka max 200 000 kronor till en förstudie inom projektstöd.