Svara på vår enkät om livet på öns landsbygder!

Leader Gute genomför nu inom projektet ”Vi landsbyggare på Gotland” en attitydundersökning bland öns landsbygdsbor.

Vi vill gärna veta hur ni ser på nuläge, utmaningar och möjligheter i era bygder. Detta ger oss och andra aktörer viktiga insikter och möjlighet att förbättra arbetet i vårt projekt och göra rätt insatser.

Det tar bara tio minuter att besvara frågorna och svaren är anonyma. Du kommer till enkäten via denna länk:

https://survey.prifloat.com?did=dAzE6B

Alla landsbygdsboende på Gotland är varmt välkomna att svara – ju fler svar vi får desto bättre.

Mer om information om projektet ”Vi landsbyggare på Gotland finns via https://www.landsbyggare.se/gotland/

Har du frågor kontakta oss gärna via info@leadergute.se