”Ministöd från Leader Gute viktig del i utvecklingen av Akebäcks bygdegård”

– Ministöden från Leader Gute har betytt mycket för Akebäcks bygdegård – och för de verksamheter som sockenbor bedriver här genom lokala föreningar, säger Gun Pettersson, ordförande i Akebäcks Fruntimmersförening. Nu har bygdegården fått en ny luftvärmepump tack vare det aktuella ministödet ”Energibesparing för mötesplatser”.

– Ministöden från Leader Gute har betytt mycket för Akebäcks bygdegård – och för de verksamheter som sockenbor bedriver här genom lokala föreningar. Tack vare det nu aktuella ministödet ”Energibesparing för mötesplatser” har vi kunnat köpa och installera en luftvärmepump. Den sänker energikostnaderna, ger bättre inneklimat och är bra för miljön.

Det säger Gun Pettersson, ordförande i Akebäcks Fruntimmersförening – en av de lokala föreningar som i ökande omfattning ordnar aktiviteter i bygdegården.

När Leader Gute hälsar på förbereds det för bak av Gotlandslimpor i stenugn och pepparkaksbak med barnfamiljer i bygden, och den nya luftvärmepumpen ser till att det blir en behaglig värme och luft i lokalerna.

– Vi sökte och fick Leader Gutes ministöd på temat ”Energibesparing för mötesplatser”. För stödet på 24 000 kronor kunde vi köpa och installera luftvärmepumpen, berättar Gun.

– Detta sänker uppvärmningskostnaderna. Generellt blir besparingen upp till cirka 75 procent med denna typ av installation. Dessutom är det ju bra för miljön att bidra till minskad energianvändning.

Bättre inomhusklimat

Luftvärmepumpen är inställd på en grundvärme på tio grader när lokalerna inte används, och inför aktiviteter ställs den in till önskad temperatur.

– Vi håller på att lära oss exakt hur vi ska hantera systemet. Ett par viktiga fördelar med denna installation är att det går att rikta luftvärmeströmmen, att det blir jämnare temperatur och att systemet har ett filter som renar luften. Det blir ett mycket bättre inneklimat, förklarar Gun.

Bilden: Gun Pettersson, Akebäcks Fruntimmersförening, visar den nyinstallerade luftvärmepumpen för Sven Sandström, styrelseledamot i Leader Gute och sammankallande i beslutskommittén som bedömer inkomna ansökningar om ministöd. Ministödet ”Energibesparing för mötesplatser” är fortfarande aktuellt att söka.

Tidigare ministöd del i utvecklingen

Via tidigare teman inom Leader Gutes ministöd har Akebäcks bygdegård fått utomhusmöbler, en projektor med duk och ett förbättrat kök med ny spis, kyl, frys och diskmaskin.

– De olika ministöden från Leader Gute är en viktig del i utvecklingen av Akebäcks bygdegård – tillsammans med ideella arbetsinsatser från lokalbefolkningen. Förbättringarna gör att vi kan ordna fler aktiviteter och nyttja bygdegården bättre för alla åldrar, säger Gun.

– Det har varit så enkelt och smidigt att söka ministöd från Leader Gute. Och det går snabbt att få beslut om ansökan blir beviljad eller ej.

Bilden: – Det har varit så enkelt och smidigt att söka ministöd från Leader Gute. Och det går snabbt att få beslut om ansökan blivit beviljad eller ej och ministödet kommer nästan omgående efter slutredovisning, säger Gun Petterson. Här i bygdegårdens kök som förnyades med ett tidigare ministöd.

Allt fler aktiviteter året om

Pepparkaksbaket med barnfamiljer denna december är ett exempel på nya aktiviteter och snart blir det repetitioner med en nybildad hembygdskör.

I bygdegården samlas man ibland till spontana och gemensamma luncher, och varje vår träffas sockenborna för storstädning av bygdegården och har en härlig middag ihop. Sedan är det förstås den stora årliga Botair-festen, till åminnelse av Botair som enligt legenden byggde den första kristna kyrkan på Gotland vid Kulstäde i Valls socken.

De lokala föreningarna och sockenborna har också röjt och gjort fint i bygdegårdens trädgård, och ordnat en sandlåda och en grillplats. Det har gjort att allt fler barnfamiljer söker sig hit.

– Här har vi grillkvällar och fester under sommarhalvåret. Vi har spökstig vid Halloween, pizzakväll och Valborgsfest. Bygdegården är verkligen socknens träffpunkt, säger Gun.

– Vi är glada att genom miniprojekt kunna erbjuda möjligheter för Gotlands landsbygder – och eldsjälar som Gun och Fruntimmersföreningen – att utveckla sina bygder till ännu bättre ställen att leva och bo på, säger Sven Sandström, styrelseledamot i Leader Gute och sammankallande i beslutskommittén som bedömer inkomna ansökningar om ministöd.

Om Akebäck och bygdegården:

  • I Akebäck socken bor idag knappt 100 personer, medelåldern är cirka 44 år och antalet barnfamiljer har ökat.
  • Bygdegården har tidigare varit skola och församlingshem och ägs av Romkloster pastorat. Genom avtal mellan kyrkan och hembygdsföreningen används den bland annat av Fruntimmersföreningen, fiberföreningen och en grupp som arbetar med vattenfrågorna i Akebäck. Dessutom hyrs huset ut för olika aktiviteter som arrangeras av andra.