Leader Gute upphandlar revisor

Leader Gute genomför direktupphandling i syfte att få in anbud på revision av föreningens förvaltning och räkenskaper för räkenskapsåret 1 januari 2023 till 31 december 2023.

Leader Gute ideell förening (org.nr 802497–3920) genomför direktupphandling i syfte att få in anbud på revision av föreningens förvaltning och räkenskaper för räkenskapsåret 1 januari 2023 till 31 december 2023, med möjlighet till förlängning sju (7) ggr med upp till 12 månader vardera gången.
Målsättningen med direktupphandlingen är att genom ramavtal uppnå kvalitativ och stabil leverans av efterfrågade tjänster.
Offertförfrågan finns i sina helhet HÄR.
Svarsformulär att fylla i och bifoga offerten finns HÄR.