Sök våra nya stöd till miniprojekt!

Nu går det att söka stöd till miniprojekt inom två nya teman: "Energibesparing för mötesplatser" och "Miljömässigt hållbart företagande".

”Energibesparing för mötesplatser” kan sökas av föreningar, utvecklingsbolag eller motsvarande. Syftet med stödet är att stärka ekologisk och ekonomisk hållbarhet genom minskad energianvändning – och att bevara mötesplatser. Läs mer HÄR

”Miljömässigt hållbart företagande” kan sökas av företag på Gotlands landsbygder. Stödet omfattar dock inte primärproduktion. Syftet är att utveckla nya miljömässigt hållbara produkter/tjänster – och att anpassa gamla produkter/tjänster så att de blir mer miljömässigt hållbara. Läs mer HÄR