Stöd till miniprojekt:

Energibesparing för mötesplatser

Detta stöd till miniprojekt har två huvudsyften:

• Att stärka ekologisk och ekonomisk hållbarhet genom minskad energianvändning

• Att bevara mötesplatser.

Stödet riktar sig till föreningar, utvecklingsbolag eller motsvarande som äger, förvaltar eller brukar en mötesplats på öns landsbygder.

 

Detta stöd kan exempelvis gå till utbildningar och konsultinsatser som leder till lägre energianvändning på mötesplatsen. Eller inköp av energisparande produkter och/eller arbetsinsatser.

  • Det sökta beloppet ska finansiera 100% av projektet.
  • Det går att söka 15 000 – 24 000 kronor inklusive eventuell moms per projekt.
  • Hela summan betalas ut efter att projektet är genomfört och slutredovisat.
  • En projektägare får söka detta stöd till max tre olika miniprojekt.

Läs mer om vad som gäller för detta stöd i informationsbladet – via länken nedan:

Ladda ner ansökningsblanketten via länken nedan:

Ladda ner logotyper som måste användas i information från beviljade projekt – via länken nedan: 

Ladda ner blankett för slutredovisning och ansökan om utbetalning för beviljade och genomförda projektet – via länken nedan: