Projektstöd till utveckling av lokala affärsnätverk

”Värdskap 2030” tilldelas 810 000 kronor i projektstöd från Leader Gute. Projektet ska utveckla och testa en ny digital modell för cirkulär samverkan i lokala affärsnätverk. Pilotprojekt kommer att ske i Roma, Klintehamn och Hemse.

Nu har Jordbruksverket godkänt Leader Gutes första projektstöd för programperioden 2023–27. Projektet ”Värdskap 2030” tilldelas 810 000 kronor för att utveckla och testa en ny digital modell för cirkulär samverkan i lokala affärsnätverk.

Pilotprojekt kommer att ske i Roma, Klintehamn och Hemse och verkar även för att uppnå den lokala strategin för Gotland 2040 vad gäller att erbjuda digitaliseringens möjligheter till aktörer på landsbygden samt ökad samverkan för en levande landsbygd året om.

Satsningen utgår från behov och intresse bland de lokala föreningarna och företagen. Roma är först ut och parallellt med projektet startas en ny hemsida för bygden.

Lättanvänd och decentraliserad plattform

I ”Värdskap 2030” används en lättanvänd, decentraliserad plattform där lokala aktörer tillsammans kan utveckla och kommunicera det lokala affärsutbudet. De kan enkelt digitalisera och presentera vad deras verksamheter erbjuder inom olika områden och mobilt rekommendera varandra direkt till besökare.

Med plattformen kan de utveckla och kommunicera det lokala affärsutbudet i olika listor och teman såsom ”service i Roma” eller ”återbruk i Klintehamn”.

Genom att alla aktörer har möjlighet att finnas med och hjälpas åt att marknadsföra det lokala utbudet så skapas ett gemensamt värdskap och en lokal platsinformationstjänst.

Rekommendationerna riktar sig direkt till både dem som bor och verkar i bygden samt till besökare från andra platser, och skapar en direktkontakt utan mellanhänder i form av stora digitala plattformar som tar provision.

Fler lokala direktaffärer

Den digitala plattform som används i ”Värdskap 2030” heter Loci Network och har utvecklats av gotländska Roombler, som också är projektägare i nära samverkan med de lokala aktörerna.

– Vi frigör kraften i befintliga lokala affärsnätverk. Det skapas nya nätverk när man kan se vilka andra aktörer som finns lokalt att samverka. De lokala aktörerna kan sedan presentera eller paketera sig tillsammans i form av listor på olika teman som hjälper besökarna att upptäcka dem och få direktkontakt. Det kan göras listor med alla möjliga inriktning såsom t.ex. för lokala gårdsbutiker eller hantverkare. Det är upp till varje bygd att avgöra vad de vill skapa, berättar projektledaren Per Nilsson.

De enskilda företagens information som listas är ganska kortfattad och enkel att uppdatera med både text, bilder, vägbeskrivning och kontaktinformation. Här ska besökaren snabbt och översiktligt få aktuell information och direktkontakt med företaget. (Se exempel från Roma i bilden ovan!)

– Det ersätter inte företagens hemsida eller annan plattform. Det är ett affärsdrivande komplement för att skapa fler lokala direktaffärer, säger Per Nilsson.

Digital spridning och rekommendationer

De medverkande företagen sprider sedan information om appen och rekommenderar listor och varandra mobilt via sina egna digitala kanaler. Dessutom sätts digitala anslagstavlor med QR-koder till listor upp i butiker och på andra offentliga platser i bygden. Informationen kan även spridas via gemensamma webbsidor för de orter eller bygder som medverkar. Det handlar om att lyfta fram och visa den lokala platsens fulla liv samt ge verktyg att skapa ännu mer liv och rörelse tillsammans.

Igång i Roma – starkt lokalt engagemang

Projektet bygger på ett behov och intresse bland de lokala föreningarna och företagen i de tre gotländska landsbygdsområden som medverkar. Arbetet är redan igång för fullt i Roma och under uppstart i Klintehamn och Hemse. I Roma är det Roma Intresseförening och föreningen Roma Kungsgårds Framtid som är samarbetspartner till ”Värdskap 2030”. Listor med service och företag kan redan ses på Romas hemsida: www.romagotland.se

– Det starka lokala engagemanget och intresset för projektet är mycket glädjande, säger Per Nilsson.

Ambitionen är att ”Värdskap 2030” på sikt ska spridas som modell för utveckling av lokala affärsnätverk på andra platser på Gotland och fastlandet.

Fakta om ”Värdskap 2030”:

  • Projektet ”Värdskap 2030” tilldelas 810 000 kronor i projektstöd från Leader Gute.
  • Projektet ska testa en ny digital modell för samverkan i lokala affärsnätverk i Roma, Klintehamn och Hemse för att visa vad som är möjligt och sedan sprida den hållbara modellen till många andra platser i Sverige och utomlands.
  • Satsningen utgår från ett behov och intresse bland lokala föreningar och företag i de tre områdena.
  • Målbilden är ett delat värdskap och en delvis automatiserad informationstjänst för de lokala affärsnätverken – för att ge fler lokala direktaffärer och besökare samt mer pengar som stannar till lokal utveckling.
  • Modellen i projektet bygger på den digitala plattformen Loci Network som är anpassad för lokala affärsstrukturer och har utvecklats på Gotland.
  • Projektägare är Roombler Consulting och projektledare är Per Nilsson.
  • Samarbetspartner till ”Värdskap 2030” är projektet ”Tre orter i Samverkan” för utveckling av Roma, Klintehamn och Hemse. Bakom det står följande föreningar: Knutpunkt Hemse, Klintetraktens Framtid, Roma Intresseförening och Föreningen för Roma Kungsgårds Framtid i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.