Öppet Hus: Så skriver du en ansökan om projektstöd

Den 15 mars kl. 16.00 till 18.00 arrangerar Leader Gute Öppet Hus om hur du skriver ansökan om projektstöd i Jordbruksverkets E-tjänst. Vi inleder med att gå igenom E-tjänsten översiktligt. Sedan läggs tonvikt på några särskilt viktiga punkter.

Den 15 mars kl. 16.00 till 18.00 bjuder Leader Gute in till Öppet Hus. Denna gång är fokus på hur du skriver din ansökan om projektstöd för större utvecklingsprojekt i Jordbruksverkets E-tjänst.

Öppet Hus-mötet äger rum på Gotland Grönt Centrum i Roma, ovanpå restaurangen.

Vi riktar oss till er som via föreningar, företag eller organisationer vill söka projektstöd – och redan har en tydlig projektidé för lokalt ledd utveckling på Gotlands landsbygder.

Projektstöd är till för större utvecklingsprojekt ställer höga krav på ansökan och redovisning.

I ansökan ska det bland annat framgå hur projektet stämmer överens med leadermetoden och Leader Gutes strategi. Ansökan skrivs in i Jordbruksverkets E-tjänst.

Under mötet ger vi en övergripande introduktion om hur det går till att skriva en ansökan i E-tjänsten och beskriver hur ansökan bedöms. Detta görs med hjälp av en fiktiv projektansökan.

Vi inleder med att gå igenom E-tjänsten översiktligt. Sedan lägger vi tonvikt på följande punkter:

  • Att beskriva ert projekt i Jordbruksverkets E-tjänst. Grunden är att först formulera ett projekt som stämmer överens med leadermetoden och Leader Gutes strategi. Sedan gäller det att föra över denna projektformulering på ett korrekt sätt till ansökningsformuläret i E-tjänsten.
  • Så bedöms er ansökan om projektstöd. När ni sänt in er ansökan via E-tjänsten så bedöms den av Leader Gutes styrelse som kallas LAG (Lokal Aktionsgrupp). För att göra bedömningen använder sig LAG av så kallade urvalskriterier som poängsätts. Här går vi igenom hur detta går till.
  • Bilagorna som ska bifogas ansökan. Med er ansökan ska ett antal bilagor bifogas. Dessa måste vara korrekt ifyllda, hänga ihop med målen i ert projekt och visa att ni har förutsättningar att genomföra projektet. Det handlar bland annat om budget. Vi lägger tonvikten på de bilagor som vi av erfarenhet vet kan upplevas särskilt knepiga.
  • Tips till er som ska ansöka om projektstöd. Vi avslutar med att summera vad som är viktigast att tänka på när ni skriver in ansökan i E-tjänsten. Och ger er våra bästa tips för att underlätta detta arbete.

Efter denna genomgång finns tid för frågor och samtal. Vårt fikabord är uppdukat under hela mötet.

Anmälan till Öppet Hus-mötet den 15 mars: Skicka din anmälan till info@leadergute.se senast den 12 mars.

 Läs gärna mer om Leader Gutes projektstöd HÄR

 Varmt välkommen!