Startbesked från Jordbruksverket för Leader Gute

Leader Gute har nu fått startbesked från Jordbruksverket. Därmed är föreningens nya programperiod igång fullt ut.

Jordbruksverket har beslutat om startbesked för Leader Gute gällande programperioden 2023-2027. Det innebär att verksamheten för perioden nu är igång fullt ut – med ny webb och grafisk profil. Fokus ligger i nuläget på att informera om projektstöd för större utvecklingsprojekt. Samtidigt finns stöd till miniprojekt att söka från föregående period.

Den ideella gotländska föreningen Leader Gute har som främsta uppgift att fördela stöd till lokalt ledda utvecklingsprojekt på Gotlands landsbygder. Föreningen driver även egna projekt – i nuläget ”Vi landsbyggare på Gotland”.

Under den föregående programperioden 2016-2022 fördelades stöd till projekt med över 100 olika projektägare.

Budget för 2023-2027 är 35 mkr för hela verksamheten inklusive stöden. Verksamheten och stöden under perioden styrs av ”Lokal utvecklingsstrategi för Gotland” som tagits fram i samverkan med många engagerade aktörer inom ideell, privat och offentlig sektor på ön.

Två typer av stöd

Leader Gute erbjuder två olika typer av stöd:

  • Projektstöd för större utvecklingsprojekt
  • Stöd till miniprojekt för mindre men viktiga insatser

De större projektstöden är oftast mellan 200 000 och 700 000 kronor. Stödet ställer höga krav på ansökan och redovisning. Därför genomför vi nu informationsinsaster för att förklara vad som krävs för att kunna söka detta stöd. Den 15 mars har vi till exempel ett Öppet Hus där vi konkret förklarar hur ansökan skrivs in i Jordbruksverkets E-tjänst, berättar Leader Gutes verksamhetsledare Ellen Lundkvist.

Stöd till miniprojekt är indelade i olika teman. Stöden är oftast mellan 15 000 och 50 000 kronor. För denna stödform gäller enklare ansökan och snabbare beslut än för de större projektstöden.

I nuläget finns möjlighet att söka stöd till miniprojekt från föregående period inom:

  • Förnyelsebar energi
  • Utveckla din samlingslokal
  • Upptäck din bygd
  • Förstudiecheckar
  • Kompetensutvecklingscheckar

Ytterligare teman för stöd till miniprojekt, för den nya perioden, kommer att lanseras successivt.

Startbesked och ny webb

– Att vi nu fått formellt startbesked från Jordbruksverket innebär att vi fullt ut kan börja arbeta utifrån den nya strategin, och hantera de ansökningar om stöd för nya perioden som såsmåningom börjar komma in, förklarar Ellen Lundkvist.

 – Vi har nu även lanserat vår nya grafiska profil och vår nya webb. Den nya webben har samma adress som den tidigare: leadergute.se Här finns information om vår verksamhet, leadermetoden, vår nya strategi och hur det går till att söka våra stöd. Här berättar vi också fortlöpande om våra möten och aktiviteter.