Andra ansökningsperioden projektstöd stänger

Den andra ansökningsperioden gällande projektstöd stänger den 15 oktober 2023.

Den andra ansökningsperioden gällande projektstöd från Leader Gute (för programperioden 2023-2027) stänger den 15 oktober 2023.

Leader Gutes styrelse (LAG, Lokal aktionsgrupp) fattar beslut om prioritering av ansökningar i denna ansökningsperiod den 6 december 2023. Därefter fattar Jordbruksverket beslut om stöd.

Läs mer om projektstöd HÄR