Beslutsmöte Leader Gutes styrelse

Vid mötet fattar styrelsen beslut om vilka ansökningar om projektstöd som ska prioriteras.

Den 6 december 2023 har Leader Gutes styrelse beslutsmöte. Då fattar styrelsen beslut om vilka ansökningar om projektstöd inkomna t.o.m. den 15 oktober som ska prioriteras. Därefter tar Jordbruksverket beslut om stöd.