Beslutsmöte prioritering projektstöd

Den 1 juni 2023 har Leader Gutes LAG beslutsmöte. Då fattas beslut om prioritering av inkomna ansökningar om projektstöd.

Leader Gutes styrelse (LAG, Lokal aktionsgrupp) har den 1 juni 2023 beslutsmöte. Då fattas beslut om prioritering av de ansökningar om projektstöd som inkommit under ansökningsperioden den 1 februari till den 1 april 2023.

Efter LAG:s beslutsmöte fattar Jordbruksverket beslut om stöd till prioriterade ansökningar inom några månader.

Läs mer om projektstöd HÄR