Deadline för Leader Gutes upphandling av löpande ekonomihantering och löneadministration

Den 14 november 2023 är sista dag för inlämnande av anbud gällande Leader Gutes upphandling av löpande ekonomihantering och löneadministration.

Leader Gute upphandlar löpande ekonomihantering och löneadministration

Uppdraget omfattar administration av föreningens löpande bokföring av olika projekt, upprättande av bokslut och årsredovisning, upprättande av deklaration samt löneadministration.

Leader Gute använder sig av Fortnox för digital hantering av ekonomin jämte papperspärmar för analog bokföring. Leader Gute är en ideell förening som, i samverkan mellan offentlig, privat och ideell sektor, administrerar och initierar projekt inom lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Det finns ca 40 leaderföreningar i Sverige. Leader Gutes verksamhet omfattar Gotland. Föreningen är inte momspliktig. Räkenskapsår är lika med kalenderår. Uppskattat kontraktsvärde är cirka 350 000 kr SEK inklusive förlängningar.

Sista dagen för inlämning av anbud är 2023-11-14.

Läs mer om upphandlingen och lämna anbud HÄR