Första ansökningsperioden projektstöd stänger

Första ansökningsperioden för projektstöd stänger den 1 april 2023.

Första ansökningsperioden gällande projektstöd från Leader Gute (för programperioden 2023-2027) öppnade den 1 februari 2023 och stänger den 1 april 2023.

Leader Gutes styrelse (LAG, Lokal aktionsgrupp) fattar beslut om prioritering av ansökningar i denna ansökningsperiod den 1 juni 2023. Därefter fattar Jordbruksverket beslut om stöd.

Läs mer om projektstöd HÄR