Sista dag för ansökan om stöd till miniprojekt – för beslut vid nästa Beslutskommitté

Ansökningar om stöd till miniprojekt som är insända till Leader Gute senast den 13 november tas upp för beslut den 22 november.

Leader Gutes Beslutskommitté fattar beslut om stöd till miniprojekt sex gånger per år. Nästa beslutstillfälle är den den 22 november.

För att en ansökan ska tas upp till beslut den 22 november, krävs att en komplett och undertecknad ansökan är insänd till Leader Gute senast den 13 november.

Läs mer om stöd till miniprojekt HÄR