Tredje ansökningsomgången för projektstöd öppnar

Den tredje ansökningsperioden för projektstöd öppnar den 1 december 2023 och pågår till och med den 2 januari 2024.

Den tredje ansökningsperioden gällande projektstöd från Leader Gute (för programperioden 2023-2027) öppnar den 1 december 2023 och pågår till och med den 2 januari 2024.

Leader Gutes styrelse (LAG, Lokal aktionsgrupp) fattar beslut om prioritering av ansökningar i denna ansökningsperiod den 22 februari 2024. Därefter fattar Jordbruksverket beslut om stöd.

Läs mer om projektstöd HÄR