OBS! DETTA STÖD ÄR INTE LÄNGRE SÖKBART! Det beror på att pengarna inom detta tema för ministöd är slut.

På denna sida finns logotyper och slutredovisning att ladda ner

Stöd till miniprojekt:

Stärk besöksnäringen i din bygd – Föreningar

Detta stöd riktar sig till:

  • Föreningar
  • Utvecklingsbolag
  • Ekonomiska föreningar/stiftelser som företräder allmänna intresse
  • Eller motsvarande 

Stödet ska bidra till att stärka besöksnäringen på Gotlands landsbygder via ideella/allmännyttiga verksamheter.

En projektägare får söka detta stöd till endast ett projekt. Redan påbörjade projekt får inte ansöka om stöd.

Detta stöd kan exempelvis gå till guideutbildning, informationsmaterial och marknadsföring av bygdens attraktioner/service.  Det kan även gå till bl.a. iordningställande av ställplatser om bygglov finns, eller insatser för att stärka befintliga och allmänna besöksmiljöers attraktionskraft/tillgänglighet (exempelvis röjning kring kulturella minnesmärken eller mindre upprustning av byggnaders exteriörer eller utomhusytor som ingår i en tydlig allmän besöksmiljö).

• Det sökta beloppet ska finansiera 100% av projektet. Beloppet kan inte användas för delfinansiering av ett projekt.

• Det går att söka 15 000 – 24 000 kronor inklusive moms per projekt.

• Hela summan betalas ut efter att projektet är genomfört och slutredovisat.

• Stödet ska användas till inköp av max fem produkter/tjänster.

• Alla kostnader i projektet ska betalas mot tydligt specificerad faktura från företag eller registrerad organisation.

• Betalning med kontanter eller swish får bara göras upp till 1 000 kronor, men även då krävs fullständiga kvitton.

Läs mer om vad som gäller för detta stöd i informationsbladet – via länken nedan:

Ladda ner ansökningsblanketten via länken nedan:

Ladda ner logotyper som måste användas i information från beviljade projekt – via länken nedan: 

Ladda ner blankett för slutredovisning och ansökan om utbetalning för beviljade och genomförda projektet – via länken nedan: