Stöd till miniprojekt:

Stärk besöksnäringen i din bygd – Företag

Detta stöd ska bidra till att lokala företag utvecklar produkter och tjänster som stärker besöksnäringen på  Gotlands landsbygder.

Stödet kan användas till olika insatser inom miniprojektet:

  • Utbildning och kompetensutveckling på temat besöksnäring.
  • Möteskostnader på faktura för att utveckla t.ex. ett lokalt företagsnätverk.
  • Analyser och konultinsatser för utveckling av produkter/tjänster inom den lokala besöksnäring.
  • Studiebesök eller erfarenhetsutbyte.

En projektägare får söka detta stöd till endast ett projekt. Redan påbörjade projekt kan inte ansöka om stöd. Stödet kan heller inte bekosta löner eller löpande verksamhet.

  • Det sökta beloppet ska finansiera 70% av projektet (resten egen finansiering).
  • Stödbeloppet får vara mellan 15 000 – 40 000 kronor inklusive eventuell moms per projekt.
  • Annan extern medfinansiering får inte förekomma.
  • Stödet kan användas till max fem inköp.
  • Endast fakturor på alla typer av inköp godkänns.
  • Hela summan betalas ut efter att projektet är genomfört och slutredovisat.

Läs mer om vad som gäller för detta stöd i informationsbladet – via länken nedan:

Ladda ner ansökningsblanketten via länken nedan:

Ladda ner logotyper som måste användas i information från beviljade projekt – via länken nedan: 

Ladda ner blankett för slutredovisning och ansökan om utbetalning för beviljade och genomförda projektet – via länken nedan: