Genomför och Avsluta

Om ert projekt blivit prioriterat av Leader Gutes styrelse (LAG) bjuds in in till ett startmöte. Här går vi igenom administrativa och ekonomiska frågor som är viktiga under genomförandet av projektet. När projektet är genomfört görs en slutredovisning och ansökan om utbetalning till Jordbruksverket.

Startmöte – detta är viktigt under genomförandet

För prioriterade ansökningar erbjuder Leader Gute ett startmöte. Projekt får påbörjas på egen risk så snart LAG fattat beslut om prioritering. I annat fall påbörjas projektet när Jordbruksverket fattat sitt beslut.

På startmötet går vi igenom generella frågor kring genomförande och redovisning. Om beslut om stöd är fattat går vi igenom detaljerna i beslutet. Vi går också igenom rutiner för ansökan om förskott och delutbetalning hos Jordbruksverket under projekttiden.

Det är mycket viktigt att följa beslut om stöd för att undvika eventuella avdrag och sanktioner vid redovisning till Jordbruksverket.

Kommunikation och kontaktperson

Vid godkännande från Jordbruksverket skickar Leader Gute ut ett pressmeddelande om projektet. Ni får också mallar och logotyper som ska användas i er egen information om projektet. Det finns särskilda regler om hur EU:s logotyp ska exponeras i samband med projekt som får stöd. Projektet tilldelas också en kontaktperson från Leader Gutes LAG.

Redovisning till Jordbruksverket

När projektets aktiviteter är genomförda och samtliga utgifter betalda är det dags att ansöka om slututbetalning och därmed slutrapportera projektet. Slutredovisningen och ansökan om utbetalning görs till Jordbruksverket.