Föreningsstämma Leader Gute

Välkommen till Leader Gutes föreningsstämma den 22 mars kl 19.00 i Follingbo bygdegård.

Medlemmar i den ideella föreningen Leader Gute kallas till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 22 mars. Stämman genomförs fysiskt.

Tid: kl. 19.00 

Plats: Follingbo bygdegård 

Observera att medlemmar som är juridisk person behöver utse ett ombud med skriftlig dagantecknad fullmakt som gäller för den på fullmakten angivna föreningsstämman. Medlem som är fysisk person får ej rösta genom ombud. Ledamot i styrelsen (tillika LAG) får ej delta i omröstning, vare sig som ombud för juridisk person eller som fysisk person(Leader Gutes stadga §12).

Fullmakt behöver ha inkommit till Leader Gutes kansli senast den 15 mars. Det går bra att maila en skannad fullmakt till info@leadergute.se under förutsättning att den är signerad av behörig firmatecknare. Det går också bra att lämna signerat original i föreningens brevlåda på Gotland Grönt Centrum, Roma. 

Blankett för fullmakt att ladda ner samt föreslagen föredragningslista med nedladdningsbara handlingar finns HÄR