Styrelsemöte i Leader Gute

Leader Gutes styrelse fattar beslut om prioritering av ansökningar om projektstöd.

Projektägare informeras efter mötet om huruvida deras ansökningar om projektstöd blivit prioriterade eller ej.

Prioriterade ansökningar går vidare till Jordbruksverket som sedan beslutar om stödet ska beviljas eller ej.